Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Kadetima MO BiH omogućeno školovanje u Republici Hrvatskoj

Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska i u budućoj akademskoj godini nastavit će dobru suradnju na području izobrazbe i obuke kao važnih sastavnica zajedničkog djelovanja i suradnje. S tim u vezi Ministarstvo obrane Republike Hrvatske u akademskoj godini 2022./2023. predvidjelo je određeni broj mjesta za polaznike iz BiH i ostalih partnerskih država na studijskim programima Vojno vođenje i upravljanje (VViU) i Vojno inženjerstvo (VI).

Vojni studiji Vojno vođenje i upravljanje (VViU) i Vojno inženjerstvo (VI) su preddiplomski i diplomski sveučilišni studijski programi namijenjeni obrazovanju budućih časnika. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine raspisat će javni natječaj za popunjavanje mjesta predviđenih za školovanje kadeta MO BiH u Republici Hrvatskoj, a javnim natječajem bit će propisani opći uvjeti, posebni uvjeti, traženi dokumenti i ostale odredbe za sudjelovanje u javnom natječaju.

Preddiplomski studij Vojno vođenje i upravljanje (VViU) primarno je usmjeren na društveno područje, a u program su, uz akademske sadržaje, uključeni i sadržaji vojne obuke potrebni za postizanje traženih kompetencija prvih časničkih dužnosti u kopnenoj vojsci. Upisom preddiplomskog studija Vojno vođenje i upravljanje kadeti se školuju za časnike roda Pješaštvo. Preddiplomski studij traje 8 semestara, odnosno 4 godine te se njegovim završetkom stječe 240 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) vojnog vođenja i upravljanja. Nakon završenog preddiplomskog studija Vojnog vođenja i upravljanja, u skladu s ostvarenim rezultatima na preddiplomskom studiju, dijelu kadeta otvara se mogućnost upisa redovnog diplomskog studija Vojnog vođenja i upravljanja u trajanju od dva semestra (60 ECTS bodova) te stjecanja akademskog naziva magistra vojnog vođenja i upravljanja.

Preddiplomski studij Vojno inženjerstvo (VI) primarno je usmjeren na tehničko područje, a u program su, uz akademske sadržaje, uključeni i sadržaji vojne obuke potrebni za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost. Upisom preddiplomskog studija Vojno inženjerstvo kadeti se mogu školovati u jednoj od tri skupine smjerova: skupina smjerova (rodova) Oklopništvo, Topništvo, Inženjerija, Tehnička služba i Pješaštvo; skupina smjerova (rodova) Veza, Motrenje i navođenje i Protuzračna obrana; skupina smjerova Nuklearno biološko kemijska obrana. Sadržaj studijskog programa u drugoj godini preddiplomskog studija Vojno inženjerstvo razlikuje se s obzirom na odabranu skupinu smjerova, a u trećoj i četvrtoj godini studija s obzirom na odabrani rod/službu, pa se zato studenti Vojnog inženjerstva raspoređuju u skupine smjerova pri upisu druge godine studija, a u smjerove (rodove) pri upisu treće godine studija. Preddiplomski studij traje 8 semestara, odnosno 4 godine te se njegovim završetkom stječe 240 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) vojnog inženjerstva. Nakon završenog preddiplomskog studija Vojnog inženjerstva, u skladu s ostvarenim rezultatima na preddiplomskom studiju, dijelu kadeta otvara se mogućnost upisa redovnog diplomskog studija Vojnog inženjerstva u trajanju od dva semestra (60 ECTS bodova) te stjecanja akademskog naziva magistra vojnog inženjerstva.

 

WordPress Video Lightbox