Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Javni poziv radi izjašnjenja – uvid u idejni projekt GSM bazne stanice u Biletićima

Općina Čitluk uputila je javni poziv vlasnicama i nositeljima drugih stvarnih prava na parceli označenoj kao k.č. broj: 2 K.O. Biletići (novi premjer) na kojoj je predviđeno postavljanje GSM bazne stanice, kao i vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenom nekretninom, da mogu izvršiti uvid u idejni projekt u predmetu izdavanja urbanističke suglasnosti za postavljanje bazne stanice u Biletićima.

Upravni postupak vodi se po zahtjevu J.P. “Hrvatske telekomunikacije” d.d. Mostar, a Javni poziv možete pročitati OVDJE.

Uvid u idejni projekt urađen od poduzeća “A3” d.o.o. Široki Brijeg, broj projekta:1424/17 od 06.10. 2017.godine, stranke mogu izvršiti osobno ili putem opunomoćenika u prostorijama Općine Čitluk, Općinske službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati u razdoblju od 13.03.2018. do 13.04.2018. godine.

Privitak:

 

WordPress Video Lightbox