Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Sveti Josip Radnik“

Načelnik općine Čitluk Marin Radišić raspisao je Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Sveti Josip Radnik“.

Javni natječaj raspisan je za tri člana Upravnog vijeća – predstavnike Općine Čitluk ako osnivača Ustanove, te za jednog člana UV – predstavnika Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNŽ.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju osobno ili preporučeno poštom sa naznakom:

„Prijava za Javni natječaj za izbor i imenovanje članova
Upravnog vijeća Ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski
centar „Sveti Josip Radnik“ Čitluk“

– NE OTVARATI –
na adresu:
OPĆINA ČITLUK
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objavljivanja javnog natječaja u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

Privitak:

Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Sveti Josip Radnik“ Čitluk

WordPress Video Lightbox