Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Izrada strategije razvoja: Dvije fokus grupe održale sastanke

Općina Čitluk jučer je u sklopu procesa izrade općinske Strategije razvoja organizirala sastanke fokus grupa. Održani su sastanci dvije fokus grupe, prvi na temu “Turizam i poljoprivreda”, dok je drugi sastanak održan na temu “Podrška radu socijalno ugroženih skupina”.

Sastanku fokus grupe za turizam i poljoprivredu prisustvovali su predstavnici poduzetnika, vinogradara i vinara, turističkih djelatnika i predstavnici Općine Čitluk, dok su na fokus grupi “Podrška u radu socijalno ugroženih kategorija” sudjelovali predstavnici Općine Čitluk, Centra za socijalni rad Čitluk, Udruge Susret, Dom za stare i iznemogle „Ivana Pavao II“, Majčinog sela Međugorje, Mama Brotnja, Udruge za pomoć i rehabilitaciju trudnica „Majka Krispina – Međugorje“ i Humanitarne udruge „Fra Didak Buntić“.

Sudionici sastanka fokus grupa, sastanke su iskoristili kako bi dali pregled stanja u svom radnom okruženju, predstavili probleme s kojim se suočavaju, kao i moguća rješenja za navedene probleme. Moguća rješenja za navedene probleme poduzetnici, turistički djelatnici, predstavnici prisutnih organizacija i udruga će pretočiti u projektne ideje koje će izrađivačima strategije pomoći u izradi integrirane strategije razvoja općine Čitluk, a pripremljene projektne ideje trebale bi pridonijeti i poboljšanju uvjeta u različitim segmentima društva na koje se odnose.

Strategiju razvoja za vremensko razdoblje od 2018.-2027. godine Općina Čitluk izrađuje uz podršku ILDP projekta koji je zajednički projekt Vlade Švicarske i UNDP-a i ista će biti finalizirana do kraja kolovoza 2018. godine.

Ovim putem Općina Čitluk želi pozvati sve zainteresirane građane i udruge da dostave prijedloge projektnih ideja koje mogu doprinijeti ostvarenju postavljenih ciljeva. Zainteresirani trebaju popuniti OBRAZAC PROJEKTNE IDEJE, te ga dostaviti na e-mail adresu: [email protected]

Projektne prijedloge potrebno je dostaviti najkasnije do 29.03.2018. godine.

Dokumenti:

WordPress Video Lightbox