Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Izgradnjom kanalizacijskih vodova K2 i KO2 stvoreni bolji uvjeti za očuvanje okoliša

Projekt „Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije – kanalizacijski vod K2 i KO2 u naseljenom mjestu Međugorje – općina Čitluk“ završen je, a izgradnjom ovih kanalizacijskih vodova stvorene su bolje pretpostavke za očuvanje nadzemnih i podzemnih voda, stvorene pretpostavke za priključivanje novih korisnika na kanalizacijsku mrežu te su, uz unaprjeđenje sustava prikupljanja i kontroliranja ispuštanja otpadnih voda, stvorene pretpostavke za efikasno upravljanje infrastrukturom.

Realizaciju navedenog projekta financirali su Općina Čitluk i Fond za zaštitu okoliša FBiH. U realizaciju projekta utrošeno je 108.279,08 KM, od čega je Fond za zaštitu okoliša FBiH osigurao 64.436,04 KM, čemu je prethodilo ispunjavanje preduvjeta i samo potpisivanje ugovora o sufinanciranju projekta između Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Općine Čitluk.

Radove na izgradnji kanalizacijskih vodova K2 i KO2 obavili su djelatnici tvrtki „Kopex Dodig“ d.o.o. Čitluk i „Bumat“ d.o.o. Čapljina, koje su kao grupa ponuditelja izabrani za izvođača radova u provedenom postupku javne nabave.

Vodovi K2 i KO2 uključuju 196 metara dužnih oborinske i fekalne kanalizacije. Izvođač radova u ovom je projektu obavio pripremne radove, iskope na dionici, postavio odgovarajuće cijevi za odvodnju fekalnih i oborinskih voda, ugradio 6 fekalnih i 5 oborinskih šahtova na trasi koja je tamponirana i puštena u promet.

WordPress Video Lightbox