Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Informacija o žurnom stupanju u posjed izvlaštene nekretnine prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju

Rješenjem Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Čitluk broj: 07-33-727719 od 27.12.2019. godine nepotpuno je izvlaštena u korist Općine Čitluk, parcela označena kao k.č. br. 5722 (nova izmjera) K. O. Čitluk, ukupne površine 3319 m2.

Nepotpuno izvlaštenje nekretnine vrši se u svrhu postavljanja kanalizacijskog cjevovoda u Čitluku, a izvlaštena nekretnina neophodno je potrebna korisniku izvlaštenja radi dovršenja izgradnje kanalizacijskog cjevovoda.

U svezi s navedenim pozivaju se vlasnici spomenute nekretnine da, u roku od 15 dana od objavljivanja ove Informacije, dođu u prostorije Općinskog pravobraniteljstva Čitluk ili u prostorije Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Čitluk, kako bi se s istima sporazumno pokušalo riješiti pitanje žurnog stupanja u posjed predmetne nekretnine, svakim radnim danom u periodu od 8 do 15 sati.

Privitak
Informacija o žurnom stupanju u posjed izvlaštene nekretnine prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju

WordPress Video Lightbox