Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške poljoprivrednim gospodarstvima

Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces primarne proizvodnje, povećanje produktivnosti poljoprivrednih gospodarstava, povećanje kvalitete proizvoda, higijene i sigurnosti hrane, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša te otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

Prihvatljivi podnositelji prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške poljoprivrednim gospodarstvima mogu biti fizičke osobe, obrti/poduzetnici, zadruge i poduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom u podsektorima uzgoj voća, uzgoj povrća, uzgoj vinove loze, proizvodnja mesa, proizvodnja mlijeka, uzgoj žitarica i uljarica. U okviru ovog javnog poziva prihvatljive su prijave za projekte koji će se izvoditi na teritoriju BiH.

Ukupna sredstva za financiranje podrške investicijama na poljoprivrednim gospodarstvima (primarna poljoprivredna proizvodnja) iznose do 1.750.000 KM.

Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 97.000 KM do maksimalno 195.000 KM (bez PDV-a).

Za svaki projekt podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinanciranje u iznosu od minimalno 40% ukupnog iznosa predložene investicije (40% sufinanciranja podnositelja prijave i 60% sufinanciranje kroz mjeru podrške). Sufinanciranje mora biti novčano te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. ožujak 2019. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.
Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u

Smjernicama za podnositelje prijava na javni poziv, koje uz ostale informacije i dokumente možete pronaći na web stranici UNDP-a.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

WordPress Video Lightbox