Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Donesena odluka o uvođenju elektronske vinjete

Općinsko vijeće Čitluk je, na danas održanoj 26. sjednici, usvojilo Prijedlog odluke o usvajanju ostvarenja Proračuna općine Čitluk u 2018. godini i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju zone posebnog prometnog ustroja na lokalnim prometnicama u naseljima Međugorje, Bijakovići i Vionica, kao i niz drugih akata.

Prijedlog odluke o usvajanju ostvarenja proračuna za prošlu godinu vijećnicima je prezentirao Pavo Zovko. Pomoćnik načelnika iz Službe za financije prilikom prezentacije naglasio je da su u planu proračuna općine Čitluk za 2018. godinu prihodi i primici planirani u iznosu od 8.700.000,00 KM, a ostvareni su 114,29% što iznosi 9.943.591,30 KM. S druge strane, tekući i kapitalni rashodi u istom razdoblju planirani su u iznosu od 8.700.000,00 KM, od toga tekuća pričuva 10.000,00 KM, a ostvarenje je 100,08% ili 8.706.893,75 KM. Prezentirani prijedlog odluke vijećnici su usvojili jednoglasno.

Načelnik općine Čitluk Marin Radišić na današnjoj sjednici obrazložio je razloge za pristupanje izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju zone posebnog prometnog ustroja i naknade za korištenje prometnica u naseljima Međugorje, Bijakovići i Vionica (vinjeta).

U obrazloženju razloga za pristupanje izmjenama i dopunama odluke moglo se čuti da se izmjenama i dopunama odluke pristupa iz razloga što će prijevoznici, koji prometuju u zoni posebnog ustroja, od 1. travnja moći potvrdu o uplaćenoj naknadi (vinjetu) nabavljati putem globalne internet mreže (www.evinjeta.com). Dio izmjena i dopuna odluke odnosi se na naknade za dvodnevne i sedmodnevne vinjete, kao i na iznos naknade koji će ubuduće za jednogodišnju vinjetu plaćati prijevoznici koji imaju vozila registrirana u Policijskoj stanici Čitluk. Također, izmjenama i dopunama odluke obuhvaćen je i dio zadataka Povjerenstva koje će sukladno izmjenama i dopunama odluke s načelnikom Općine Čitluk usuglašavati Program utrošaka sredstava sa rang listom projekata koji će se implementirati u zoni posebnog prometnog ustroja i koji nakon usuglašavanja, ulazi u Plan javnih nabavki Općine Čitluk.

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Čitluk vijećnicima su prezentirana i dva izvješća o radu za proteklu 2018. godinu. Tako su Zdenko Markota, ravnatelj Centra za socijalni rad Čitluk i Veronika Volarić, predsjednica Žalbenog vijeća, prezentirali izvješća o radu za 2018. godinu, koja su vijećnici nakon prezentacije i usvojili.

Također, vijećnici su na 26. sjednici Općinskog vijeća Čitluk usvojili prijedlog odluke o razrješenju člana Upravnog vijeća Gradske ljekarne Čitluk i rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Gradske ljekarne Čitluk na upražnjeno mjesto predstavnika djelatnika.

Nakon usvajana rješenja o imenovanju člana UO Gradske ljekarne Čitluk vijećnici su usvojili i prijedlog odluke koji je za današnju sjednicu pripremila Općinska služba za gospodarstvo a vezan je za rješavanje pitanja iz djelokruga rada ove službe.

Pod točkom razno načelnik općine Čitluk Marin Radišić informirao je vijećnike o održanim sastancima i razgovorima koje je vodio s predstavnicima Humanitarne udruge „Sv. Josip“ iz Chicaga. Spomenuta udruga iskazala je spremnost za izgradnju objekta na području općine Čitluk koji bi bio namijenjen za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju, koji bi HU „Sv. Josip“ izgradila i uz obvezu zadržavanja namjene nakon izgradnje darovala Općini Čitluk.

Kako bi se cijeli proces vezan za potpisivanje ugovora, kojim bi HU „Sv. Josip“ i Općina Čitluk definirali sve međusobne odnose, mogao nastaviti, Općinsko vijeće Čitluk usvojilo je zaključak kojim se ovlašćuje načelnik općine Čitluk Marin Radišić da poduzme mjere i radnje vezane za potpisivanje ugovora sa spomenutom udrugom u svezi izgradnje objekta.

WordPress Video Lightbox