Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Obavijest o isplati novčanih sredstava podnositeljima prijava za nastale štete na poljoprivrednim kulturama

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća obavještava sve oštećene pravne i fizičke osobe koje su prijavile štetu na poljoprivrednim kulturama nastalu od niskih temperatura koje su zabilježene u razdoblju od 19. do 22. travnja da će Općina Čitluk vršiti isplatu novčanih sredstava podnositeljima prijava na temelju Izvješća-Elaborata Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća.

Navedenu obavijest donosimo Vam u cijelosti, te uz nju objavljujemo Odluku o uporabi sredstava dodijeljenih temeljem zahtjeva za jednokratnom novčanom pomoći od Federacije BiH, HNŽ/K i sredstava Općine Čitluk, kao i Popis podnositelja zahtjeva u kojem je vidljiva raspodjela raspoloživih sredstava.

O B A V I J E S T

o isplati novčanih sredstava podnositeljima prijava, fizičkim i pravnim osobama za štetu nastalu od niskih temperatura-mraza na poljoprivrednim kulturama od 19 do 22.travnja 2017.godine na području općine Čitluk

Obavještavaju se sve oštećene pravne i fizičke osobe koje su prijavile štetu na poljoprivrednim kulturama nastalu od niskih temperatura-mraza od 19. do 22. travnja 2017. godine, da će Općina Čitluk vršiti isplatu novčanih sredstava podnositeljima prijava, na temelju Izvješća-Elaborata Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća u svezi niskih temperatura – mraza od 19. do 22.04.2017. godine na poljoprivrednim kulturama na području cijele općine Čitluk, a kojeg je Općinsko vijeće usvojilo Odlukom (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 5/17).

Povjerenstvo za procjenu šteta procijenilo je da šteta od niskih temperatura-mraza kod fizičkih i pravnih osoba na području općine Čitluk iznosi 3.493.593,56 KM.
Osigurana sredstva za saniranje šteta od prirodne nepogode niskih temperatura-mraz iznose 189.344,43 KM i to: Federacija BiH 60.000,00 KM, HNŽ/K 67.000,00 KM, Općina Čitluk 62.344,43 KM. Novčana sredstva isplaćivat će se podnositeljima prijava,(fizičkim i pravnim osobama) u iznosu 5,42% od procijenjene štete. Novčana sredstva će se doznačiti na žiro-račun podnositelja.

Sredstva iz prethodnog stavka neće se isplaćivati pravnim osobama koje koriste poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu bez zaključenog ugovora o najmu ili koncesiji sa Općinom Čitluk ili nadležnim ministarstvom Vlade HNŽ/K.

Podnositelji zahtijeva dužni su dostaviti broj žiro-računa Općinskoj službi za financije, Trg žrtava Domovinskog rata broj 1. Ured broj 21, ili na faxom na broj:036 640 528, ili putem elektroničke pošte na mail:[email protected], sve dodatne informacije mogu se dobit na telefon broj:036 640 563.

Rok za dostavljanje žiro računa 15 dana, počevši sa 06. veljače 2018.godine.

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA
OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Prateći dokumenti:

 

WordPress Video Lightbox