Op?inski projekti

Nastavljena izgradnja potpuno nove ceste za Me?ugorje

Ispis
cestaNakon zavrenih radova na probijanju dijela trase, gradnje potrebnih propusta za vodu, nasipanju i ravnanju podloge, postavljanja ivi?njaka i ostalih poslova na novoj cesti koja se gradi u Me?ugorju od mosta na potoku Luko? pa do spoja sa budu?om ?itlu?kom obilaznicom u blizini Lova?kog doma u Potpolju djelatnici gra?evinskog poduze?a Brina krajem prolog tjedna asfaltirali su i prvih 1.350 metara spomenute ceste.
Više...
 

Prole godine kola - ove godine vrti?

Ispis


vrtic
Sve?anim rezanjem vrpce u rad je putena nova zgrada Dje?jeg vrti?a ?itluk.
Više...
 

Otvorena ?itlu?ka ljepotica nova zgrada Srednje kole dr. fra Slavka Barbari?a

Ispis
kola
?ITLUK. Rezanjem sve?ane vrpce predsjednice Federacije BiH Borjane Krito, u nedjelju je otvorena nova zgrada Srednje kole dr. fra Slavka Barbari?a u ?itluku.
Više...
 

Slubeno otvoren Zemljino-knjini ured u ?itluku

Ispis
gruntovnica

?ITLUK. Sve?anim rezanjem vrpce Federalnog ministra pravde Feliksa Vidovi?a i predsjednika Op?inskog suda u Mostaru Marina Zadri?a u utorak je u ?itluku otvoren Zemljino knjini ured (Gruntovnica) Op?inskog suda Mostar - Podru?ni odjel ?itluk.
Više...
 

Op?ina ?itluk i GAP potpisali ugovor o sufinanciranju dva infrastrukturna projekta

Ispis

gap

?ITLUK - Na?elnik Ivo Jerki? i GAP-ova menaderica kapitalnih investicija za Hercegovinu Jasmina Repak-uljevi?, potpisali su u petak ugovor o zajedni?kom financiranju dva zna?ajna infrastrukturna projekta, izgradnji autobusnog kolodvora u Me?ugorju te izgradnji sportskih terena i ure?enju okolia oko nove zgrade Srednje kole.
Više...
 

Op?ina ?itluk dobila Beacon status

Ispis


Op?ina ?itluk jedna je od devet op?ina u Bosni i Hercegovini koja je dobila vrijedno priznanje, Beacon status.
Više...
 

Sve?ano otvoren Centar za pruanje usluga gra?anima

Ispis

Rezanjem sve?ane vrpce na?elnika op?ine ?itluk Ive Jerki?a i veleposlanika Kraljevine vedske u BiH Bosea Hedberga danas je slubeno otvoren Centar za pruanje usluga gra?anima.
Više...
 

Nova zgrada Op?ine ?itluk

Ispis


Zavreni su radovi na dogradnji i rekonstrukciji zgrade Op?ine ?itluk.
Više...
 

PREDSTAVLJAMO VAM GAP PROJEKT

Ispis


?ITLUK. Na posljednjoj sjednici Op?inskog vije?a ?itluk na?elnik Ivo Jerki? upoznao je vije?nike o Projektu upravne odgovornosti (GAP). Cilj ovoga Projekta je da provede reformu u osnovnim segmentima lokalne uprave to uklju?uje pomo? u unaprije?enju korisni?kog profila i administrativnih sustava rukovo?enja, pove?anje transparentnosti, tijeku informacija i unapre?enje op?inskih financija, te upravljanje ljudskim potencijalima.
Više...
 

Uskoro po?inje gradnja zgrade Dje?jeg vrti?a

Ispis


?ITLUK. Na II. sjednici Op?inskog vije?a ?itluk usvojena je Odluka o gradnji objekta dje?jeg vrti?a u ?itluku.
Više...
 
Stranica 7 od 7

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537