Op?inski projekti

Po?ela sanacija vodovoda u Bro?anskoj ulici

Ispis
vodovodDjelatnici JP Bro?anac d.o.o. ?itluk po?eli su s radovima na sanaciji vodovoda u Bro?anskoj ulici. Nakon provedenog javnog natje?aja djelatnici spomenutog javnog poduze?a zapo?eli su s radovima na zamjeni vodoopskrbnih cijevi u blizini ?itlu?kog groblja Podadvor, a u prvoj fazi projekta planirana je sanacija vodovoda na dionici od 750 metara.
Više...
 

Peta servisna cesta u Gospodarskoj zoni Trome?a pred asfaltiranjem

Ispis
servisnaOp?ina ?itluk 1996. godine osnovala je prvu gospodarsku zonu na podru?ju nae op?ine. Gospodarska zona Trome?a od tada je jedna od ure?enijih gospodarskih zona na podru?ju BiH, a ovih dana je pred zavretkom i izgradnja pete servisne prometnice u ovoj gospodarskoj zoni koja je smjetena uz regionalnu prometnicu Mostar-?itluk-Ljubuki (R-424).
Više...
 

FOTO: Radovi na drugoj fazi pro?ista?a otpadnih voda u punom jeku

Ispis

RADOVIU razdoblju od 2002. do 2008. godine prema planiranim prioritetima izgra?eni su objekti I. faze kanalizacijskog sustava naselja ?itluk, a uz objekte tehnoloke linije ure?aja izgra?en je niz prate?ih sadraja ure?aja koji ?e smanjiti dodatna ulaganja prilikom gradnje II. faze, koja je zapo?ela i ?iji su radovi u punom jeku.
Više...
 

Na?elnik Jerki? i ministar Jovi? potpisali ?etiri ugovora u vrijednosti od 320 tisu?a maraka

Ispis
ugovoriJu?er su u zgradi Ministarstva poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede Hercegova?ko-neretvanske upanije na?elnik op?ine ?itluk Ivo Jerki? (HDZ BiH) i resorni ministar Donko Jovi? (HDZ BiH) potpisali ?etiri ugovora o sufinanciranju radova u vodoprivredi za 2012. godinu na podru?ju nae op?ine u vrijednosti od 320.000,00 KM.
Više...
 

Op?ina ?itluk potpisala vrijedan sporazum o podrci za unaprje?enje upravljanja ?vrstim otpadom

Ispis
potpisivanjeNa?elnici est op?ina iz regije Neretva: ?itluk, Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor-Rama i Stolac u utorak, 11. prosinca potpisali su u veleposlanstvu Kraljevine vedske u Sarajevu sporazume s Pelleom Perssonom, predstavnikom vedske me?unarodne agencije za obnovu i razvoj (SIDA) o podrci za unaprje?enje upravljanja ?vrstim otpadom.
Više...
 

Op?ini ?itluk uru?ena zahvalnica za uspjenu suradnju i ostvarene rezultate u realizaciji GAP-a

Ispis
gapNakon godina svesrdnog zalaganja i pomo?i op?inama i gra?anima BiH, Projekt upravne odgovornosti (GAP) zavrava svoju misiju u BiH, pa je tako danas Halko Basari?, vii koordinator za reformu lokalne uprave, u ime GAP-a op?ini ?itluk uru?io zahvalnicu za uspjenu suradnju i ostvarene rezultate u realizaciji Projekta upravne odgovornosti (GAP).
Više...
 

Radovi na izgradnji nove ceste za Me?ugorje napreduju dogovorenom dinamikom

Ispis
radovi Na?elnik op?ine ?itluk Ivo Ino Jerki? obiao je ju?er radove na izgradnji nove ceste od Me?ugorja do Potpolja. Na?elnik se u drutvu predsjednika MZ Me?ugorje Dragana Vasilja i sam uvjerio u dinamiku izvo?enja radova na cesti koji se djelom financiraju iz sredstava Federalnog ministarstva prometa i veza iz GSM licenci za 2008. i 2009. godinu, a djelom iz op?inskog prora?una.
Više...
 

Na?elnik op?ine i predsjednik Op?inskog vije?a ?itluk obili gradilite kod Srednje kole

Ispis
gradiliteNa?elnik op?ine ?itluk Ivo Ino Jerki?, predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? i v.d. direktora JP Broting d.o.o. Ante Planini? obili su danas gradilite kod zgrade Srednje kole dr. fra Slavka Barbari?a u ?itluku i na terenu se uvjerili u dinamiku izvo?enja radova na izgradnji sportskog igralita.
Više...
 

FOTO: Po?ela izgradnja sportskog igralita uz Srednju kolu

Ispis
kolaRadnici gra?evinskog poduze?a Tempo Vranica iz Mostara po?etkom mjeseca zapo?eli su radove na izgradnji vanjskog sportskog terena pored zgrade Srednje kole dr. fra Slavko Barbari? u ?itluku. Radovi se izvode u sklopu rjeavanja partera Srednje kole, a u ovoj fazi planirana je izgradnja sportskog terena dimenzija 45x22 metra sa popratnim tribinama.
Više...
 

FOTO: Po?eli radovi na drugoj fazi izgradnje priklju?ne ceste za Me?ugorje

Ispis
radoviNakon zavretka prve faze radova na novoj priklju?noj cesti za Me?ugorje, koja je zavrena asfaltiranjem prvih 1.350 metara spomenute ceste, ovih dana su zapo?eli radovi na drugoj fazi pa su tako radnici gra?evinskog poduze?a Brina po?eli probijati novih 850 metara izmjetene regionalne ceste.
Više...
 

Op?ina ?itluk se uklju?ila u program upravljanja otpadom na razini BiH

Ispis
grontmijOp?ina ?itluk jedna je od op?ina u BiH koje su se uklju?ile u Op?inski program upravljanja otpadom u BiH. Ovaj program financira Kraljevina vedska putem Me?unarodne Agencije za obnovu i razvoj (SIDA),
Više...
 
Stranica 6 od 7

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537