Ekshumirani posmrtni ostatci hrvatskog vojnika arka Vranjea

Ispis

ekshumacijaNa podru?ju mjesne zajednice Vionica danas su ekshumirani posmrtni ostaci hrvatskog vojnika arka Vranjea koji je ubijen 1945. godine i pokopan izme?u Bijakovi?a i Vionice. Dananja ekshumacija posmrtnih ostataka pokojnog Vranjea ozna?ila je po?etak druge faze rada Povjerenstva za obiljeavanje i ure?ivanje grobita II. svjetskog rata i pora?a na podru?ju op?ine ?itluk. Nakon osnivanja Povjerenstvo se posvetilo prikupljanju podataka o stradanjima na podru?ju nae op?ine, a dananja ekshumacija posmrtnih ostataka prva je ekshumacija koju je Povjerenstvo pokrenulo na temelju prikupljenih podataka.

Više...
 

Povjerenstvo za obiljeavanje i ure?ivanje grobita poziva sve da pomognu u rasvjetljavanju istine o stradanju Brotnjaka u II. svjetskom ratu i pora?u

Ispis
povjerenstvoTemeljem inicijative Ogranka Matice hrvatske u ?itluku, Op?insko vije?e op?ine ?itluk na prijedlog na?elnika, donijelo je Odluku o obiljeavanju i ure?ivanju grobita II. svjetskog rata i pora?a na podru?ju op?ine ?itluk i imenovalo Povjerenstvo za obiljeavanje i ure?ivanje grobita II. svjetskog rata i pora?a na podru?ju op?ine ?itluk koje je na svojoj 1. sjednici odranoj 29.05.2012. godine izabralo predsjednika i ?lanove Povjerenstva, te donijelo okvirni plan rada.
Više...
 

Odran prvi sastanak Povjerenstva za obiljeavanje i ure?ivanje grobita II. svjetskog rata i pora?a

Ispis
povjerenstvoPovjerenstvo za obiljeavanje i ure?ivanje grobita II. svjetskog rata i pora?a na podru?ju op?ine ?itluk odralo je danas u prostorijama Op?ine ?itluk prvi radni sastanak. Op?insko vije?e je na svojoj 30. redovitoj sjednici donijelo Odluku o obiljeavanju i ure?ivanju grobita II. svjetskog rata i pora?a na podru?ju op?ine ?itluk, dok su na 32. redovitoj sjednici vije?nici na prijedlog na?elnika Ive Jerki?a imenovali Povjerenstvo, a dananji sastanka je ujedno bio i konstituiraju?i za navedeno Povjerenstvo.
Više...
 
Stranica 3 od 3

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537

Povjerenstvo

Predsjednik:
Slaven Markota

?lanovi:
fra Miljenko Mi?a Stoji?,
Rade Stoji?,
fra Kornelije Kordi?,
Ivica arac,
Andrija Stoji?,
Ilko Prusina,
Ivan Stoji?,
Ivan Sivri?,


Mandat ?lanovima iznosi 4 godine.
Imenovani 28. sije?nja 2016. godine.