Sjednice op?inskog vije?a

Najavljujemo 25. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 25. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 29. sije?nja (?etvrtak) u 13,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Odrana 24. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

vije?eU Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk ju?er je odrana 24. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk, posljednja u 2014. godini. Sjednica pod predsjedanjem predsjednika OV ?itluk Marina Radii?a zapo?ela je predlaganjem izmjena dnevnog reda, budu?i da je na?elnik Ivo Jerki? predloio da se u dnevni red uvrsti Odluka o visini naknade za vije?nike OV ?itluk, dok su vije?nici iz HDZ 1990. zatraili da se s dnevnog reda povuku to?ke vezane za JP Broting d.o.o. ?itluk.

Više...
 

Najavljujemo 24. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 24. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 22. prosinca (ponedjeljak) u 13,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Odrana 23. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

op?insko vije?eJu?er je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra odrana 23. sjednica Op?inskog vije?a na kojoj su vije?nici usvojili Izvje?e o radu Skuptine Javnog poduze?a "Bro?anac" d.o.o. ?itluk, Prijedlog odluke o vodovodnom i kanalizacijskom sustavu, a na ju?er odranoj sjednici direktor JP Bro?anac eljko Dugandi? prezentirao je vije?nicima i Informaciju o radu direktora Javnog poduze?a "Bro?anac" d.o.o. ?itluk.

Više...
 

Najavljujemo 23. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 23. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 27. studenog (?etvrtak) u 13,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Usvojena odluka o kreditnom zaduenju, kao i Odluka o pristupanju aktivnostima u svezi gradnje novih objekata O Bijakovi?i

Ispis

vije?eNa danas odranoj 22. sjednici, Op?insko vije?e ?itluk usvojilo je Odluku o kreditnom zaduenju Op?ine ?itluk, Plan rebalansa Prora?una op?ine ?itluk za razdoblje 01.01. 31.12.2014. godine, Odluku o utemeljenju Lokalnog ekonomskog vije?a Op?ine ?itluk, Odluku o pristupanju aktivnostima u svezi gradnje novih objekata Osnovne kole Bijakovi?i u Bijakovi?ima i niz drugih akata.

Više...
 

Najavljujemo 22. sjednicu OV ?itluk

Ispis

vije?eNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 22. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 30. listopada (?etvrtak) u 13,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Odrana 21. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

vije?eDanas je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra odrana 21. redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica pod predsjedanjem predsjednika Marina Radii?a zapo?ela je usvajanjem predloenog dnevnog reda i izvatka iz zapisnika sa 20. sjednice Op?inskog vije?a ?itluk. Nakon usvajanja dnevnog reda, zapisnika sa prethodne sjednice i pitanja vije?nika ravnatelji osnovnih kola s podru?ja op?ine ?itluk prezentirali su Vije?u informacije o radu za 2013. godinu odgojno-obrazovnih ustanova kojima su na ?elu.

Više...
 

Najavljujemo 21. sjednicu OV ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 21. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 17. rujna (srijeda) u 14,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk

Više...
 

Odrana 20. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

vije?ePod predsjedanjem predsjednika Marina Radii?a danas je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra odrana 20. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica je zapo?ela izmjenom najavljenog dnevnog reda, budu?i da je na?elnik Ivo Jerki? sa dananje sjednice povukao Prijedlog odluke o ustanovljenju i imenovanju ?lanova Savjeta Urbanisti?kog plana: "ME?UGORJE-BIJAKOVI?I". Nakon usvajanja na ovaj na?in izmijenjenog dnevnog reda usvojen je zapisnik sa 19. sjednice, poslije ?ijeg usvajanja su uslijedila pitanja vije?nika.

Više...
 
Stranica 6 od 18

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537