Sjednice op?inskog vije?a

30. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk u srijedu

Ispis

najava Na temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 30. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 15. srpnja (srijeda) u 13,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Odrana 29. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

vije?ePod predsjedanjem predsjednika Marina Radii?a ju?er je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra odrana 29. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Ju?eranja sjednica zapo?ela je izmjenom dnevnog reda budu?i da je na?elnik op?ine ?itluk Ivo Jerki?, kao ovlateni predlaga?, zatraio povla?enje s dnevnog reda najavljene to?ke Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.

Više...
 

Najavljujemo 29. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 29. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 10. lipnja (srijeda) u 13,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Op?insko vije?e usvojilo Odluku o dodjeli javnih priznanja op?ine ?itluk

Ispis

priznanja Na 28. sjednici Op?inskog vije?a ?itluk vije?nici su usvojili Odluku o dodjeli javnih priznanjima op?ine ?itluk. Vije?nici su na dananjoj sjednici jednoglasno podrali prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja kojim se predlae da se u znak javnog priznanja za ostvarene uspjehe u radu i djelovanju, kojima se doprinosi razvoju i ugledu op?ine ?itluk, na sve?anoj sjednici povodom Dana op?ine ?itluk uru?e Zahvalnica, Godinja nagrada Op?ine ?itluk i Nagrada za ivotno djelo Op?ine ?itluk.

Više...
 

Najavljujemo 28. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 28. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 30. travnja (?etvrtak) u 13,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Provedbu odluke o uvo?enju i naplati ekoloke pristojbe nadzirat ?e ?etvero?lano Povjerenstvo

Ispis

vije?e Vije?nici Op?inskog vije?a ?itluk na ju?er odranoj 27. redovitoj sjednici usvojili su Prijedlog odluke o usvajanju ostvarenja Prora?una op?ine ?itluk u 2014. godini, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvo?enju (naplati) posebnog komunalnog doprinosa - ekoloke pristojbe, Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, Nacrt Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljitem u dravnom vlasnitvu za podru?je op?ine ?itluk 2015.-2020., kao i izvje?a o radu za 2014. godinu: Gradske ljekarne ?itluk, Dje?jeg vrti?a ?itluk i Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Najavljujemo 27. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 27. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 26. oujka (?etvrtak) u 13,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Odrana 26. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

plan prora?una Danas je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra odrana 26. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk, na kojoj su vije?nici izme?u ostalog usvojili Prijedlog Plana prora?una op?ine ?itluk za 2015. godinu i Prijedlog odluke o izvrenju Plana prora?una op?ine ?itluk za 2015. godinu.

Više...
 

Najavljujemo 26. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 26. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 26. velja?e (?etvrtak) u 13,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Imenovano Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Op?ine ?itluk

Ispis

vije?eVije?nici Op?inskog vije?a ?itluk na ju?er odranoj 25. sjednici usvojili su Prijedlog Programa rada Op?inskog vije?a ?itluk za 2015. godinu, kao i Izvje?e o radu Op?inskog vije?a ?itluk za prolu godinu. Uz ove odluke vije?nici su usvojili Prijedlog odluke o cijeni participacije roditelja za usluge Dje?jeg vrti?a ?itluk, Prijedlog rjeenja o imenovanju ?lanova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Op?ine ?itluk i Odluku o utvr?ivanju nov?anih sredstava za studentske pomo?i u akademskoj 2014./2015. godini.

Više...
 
Stranica 5 od 18

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537