Sjednice op?inskog vije?a

Najavljujemo 36. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 36. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 28. sije?nja (?etvrtak) u 13,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Odrana 35. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

vije?eVije?nici Op?inskog vije?a ?itluk na 35. redovitoj sjednici usvojili su Nacrt plana prora?una op?ine ?itluk za 2016. godinu. Usvojeni nacrt plana prora?una za 2016. godinu predvi?a prihode, primitke i kreditna zaduenja u iznosu od 7.107.000,00 KM, a rashode i izdatke u iznosu od 7.097.000,00 KM, s prora?unskom rezervom od 10.000,00 KM. Nacrt Plana Prora?una op?ine ?itluk za 2016. godinu usvojen je s 20 glasova za i dva suzdrana.

Više...
 

Odrana 34. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

vije?eVije?nici Op?inskog vije?a ?itluk na ju?er odranoj 34. redovitoj sjednici Op?inskog vije?a usvojili su Prijedlog odluke o razrjeenju ?lanova Op?inskog izbornog povjerenstva, kao i prijedlog odluke o imenovanju Op?inskog izbornog povjerenstva u novom sastavu. Usvajanjem navedenog prijedloga o razrjeenju vije?nici su razrijeili dunosti ?lanove povjerenstva Anicu Naki? (predsjednik), Maria Rozi?a (tajnik) i Irenu Bago (?lan), nakon ?ega su usvajanjem Odluke o imenovanju ?lanova Op?inskog izbornog povjerenstva ?itluk u ovo tijelo imenovani: Irena Bago (predsjednik), Franimir Pervan (tajnik) i Zvonimir Planini? (?lan). ?lanovi OIP-a ?itluk imenovani su na razdoblje od sedam godina.

Više...
 

Najavljujemo 34. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

op?insko vije?eNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 34. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 26. studenog (?etvrtak) u 13,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Odrana 33. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

vije?eDanas je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra odrana 33. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Predloeni dnevni red za dananju sjednici doivio je izmjenu, budu?i da je na prijedlog na?elnika op?ine ?itluk Ive Jerki?a u dnevni reda uvrtavana Odluka o objavljivanju Javnog natje?aja za imenovanje ?lanova Op?inskog izbornog povjerenstva ?itluk. Nakon usvajanja predloene izmjene uslijedilo je usvajanje zapisnika sa 32. sjednice OV ?itluk i pitanja vije?nika.

Više...
 

Najavljujemo 33. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 33. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 29. listopada (?etvrtak) u 13,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Odrana 32. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

vije?eJu?er je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra odrana 32. redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica je zapo?ela usvajanjem predloenog dnevnog reda i izvatka iz zapisnika sa 31. sjednice Op?inskog vije?a ?itluk, nakon ?ega su uslijedila pitanja vije?nika i informacije o radu Srednje kole dr. fra Slavka Barbari?a, Osnovne kole Bijakovi?i i Osnovne kole fra Didaka Bunti?a u ?itluku.

Više...
 

Najavljujemo 32. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 32. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 24. rujna (?etvrtak) u 13,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.
Više...
 

Odrana 31. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis
vije?eU ?itluku je odrana 31. sjednica Op?inskoga vije?a. Informacije o radu Osnovne kole "?erin" i Osnovne glazbene kole Brotnjo za proteklu kolsku godinu podnijeli su ravnatelji Pero Petrui? i Jure Suac. Vije?nici su usvojili odluku o polugodinjem ostvarenju prora?una op?ine za prvih est mjeseci. Od ukupno 6,850.000 konvertibilnih maraka planiranih prora?unskih prihoda za 2015., u prvih est mjeseci ostvareno je 2,933.736 KM ili 42,83 posto.
Više...
 

Odrana 30. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

op?insko Pod predsjedanjem predsjednika Marina Radii?a i uz nazo?nost 22 vije?nika ju?er je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra odrana 30. redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Nakon usvajanja zapisnika s 29. sjednice i vije?ni?kih pitanja, tajnik portskog saveza Brotnja Milorad Prusina prezentirao je vije?nicima Informaciju o radu za 2014. godinu portskog saveza Brotnja.

Više...
 
Stranica 4 od 18

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537