Sjednice op?inskog vije?a

Najavljujemo 41. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 41. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 28. srpnja (?etvrtak) u 13,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Odrana 40. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

vije?e?etrdeseta sjednica Op?inskog vije?a ?itluk odrana je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra. Na dananjoj sjednici vije?nici su, izme?u ostalog, razmatrali izvje?a o radu za 2015. godinu Centara za socijalni rad ?itluk i Kulturno informativnog centara ?itluk, i o?itovali se o prijedlozima za rjeavanje pitanja ispred Op?inske slube za gospodarstvo i Op?inske slube za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Više...
 

Najavljujemo 40. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 40. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 16. lipnja (?etvrtak) u 13,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Op?insko vije?e ?itluk donijelo odluku o dodjeli pet javnih priznanja

Ispis

vije?ePod predsjedanjem predsjednika Marina Radii?a danas je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centara ?itluk odrana 39. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Na dananjoj sjednici vije?nici su podrali prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja kojim se predlae da se u znak javnog priznanja za ostvarene uspjehe u radu i djelovanju, kojima se doprinosi razvoju i ugledu op?ine ?itluk, na sve?anoj sjednici povodom Dana op?ine ?itluk akademski slikar Frano Primorac, posmrtno, tvrtka Odiseja 97 d.o.o. ?itluk, Jelena Pehar, Rade Ra?a Stoji? i Hercegova?ka gorska sluba spaavanja ?itluk nagrade nagradama Op?ine ?itluk.

Više...
 

Najavljujemo 39. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 39. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 28. travnja (?etvrtak) u 13,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Odrana 38. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

vije?eJu?er je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra odrana 38. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk, na kojoj su vije?nici izme?u ostalog usvojili Odluku o ostvarenju Prora?una op?ine ?itluk u 2015. godinu, Izvje?e o radu za 2015. godinu Javnog pravobraniteljstva op?ine ?itluk, nove planove parcelacije, dali suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede HN za nastavak provo?enja postupka za dodjelu koncesija i usvojili odluku o visini naknade za uzurpaciju dravnog zemljita za sadnju poljoprivrednih kultura.

Više...
 

Najavljujemo 38. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 38. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 31. oujka (?etvrtak) u 13,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Usvojen prora?un Op?ine ?itluk za 2016. godinu

Ispis

vije?eOp?insko vije?e ?itluk, na ju?er odranoj 37. redovitoj sjednici, usvojilo je Prijedlog Plana Prora?una op?ine ?itluk za 2016. godinu. Usvajanjem ove odluke vije?nici su usvojili Plan prora?una Op?ine ?itluk za 2016. godinu koji predvi?a prihode, primitke i kreditna zaduenja u iznosu od 7.107.000,00 KM, a rashode i izdatke u iznosu od 7.097.000,00 KM, s prora?unskom rezervom od 10.000,00 KM. Uz ovu odluku na ju?eranjoj sjednicu usvojena je i prijedlog odluke o izvrenju Plana prora?una Op?ine ?itluk za 2016. godinu.

Više...
 

Najavljujemo 37. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 37. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 25. velja?e (?etvrtak) u 13,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Op?insko vije?e ?itluk dalo suglasnost na prve planove parcelacije

Ispis

vije?e 36. redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk prekinuta je 28. sije?nja na iznoenju prijedloga ispred Op?inske slube za gospodarstvo vezanog za davanje suglasnosti na plan parcelacije u dijelu katastarske op?ine Vionca. Vije?nici su o navedenom planu parcelacije opseno diskutirali, no u cjelokupnoj diskusiji nisu mogli usuglasiti stavove pa su predsjednici klubova zajedni?ki konstatirali da se sjednica prekine i da se do njenog nastavka otklone dileme vezane uz apliciranje na natje?aj te da se izradi novi plan parcelacije s manjim parcelama.

Više...
 
Stranica 3 od 18

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537