Sjednice op?inskog vije?a

Najavljujemo 5. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najava Na temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Predrag Smoljan sazvao je 5. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 30. oujka (?etvrtak) u 12,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Usvojen prora?un Op?ine ?itluk za 2017. godinu

Ispis

vije?e Na 4. redovitoj sjednici Op?inskog vije?a ?itluk, vije?nici su jednoglasno usvojili prijedlog plana prora?una Op?ine ?itluk za 2017. godinu. Usvojenim planom prora?una Op?ine ?itluk za 2017. godinu prihodi, primici i kreditna zaduenja predvi?ena su u iznosu od 7.682.000,00 KM, dok su rashodi i izdaci predvi?eni u iznosu od 7.672.000,00 KM, s prora?unskom pri?uvom od 10.000,00 KM. Tako?er, na dananjoj sjednici usvojena je odluka o izvrenju prora?una za 2017. godinu, a obje spomenute odluke vije?nicima je obrazloio Pavo Zovko, pomo?nik na?elnika za financije.

Više...
 

Najavljujemo 4. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Predrag Smoljan sazvao je 4. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 28. velja?e (utorak) u 12,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Odrana 3. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

vije?e U Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ju?er je odrana 3. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Vije?nici OV ?itluk na ju?eranjoj sjednici usvojili su Izvje?e o radu Op?inskog vije?a ?itluk za 2016. godinu, te Programa rada Op?inskog vije?a ?itluk za 2017. godinu. Tako?er, vije?nici su na 3. sjednici potvrdili rjeenje kojim se imenuje Javna pravobraniteljica op?ine ?itluk, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Urbanisti?kog plana za urbano podru?je naseljenih mjesta Me?ugorje i Bijakovi?i, kao i Prijedlog odluke o usvajanju Prostorne osnove Urbanisti?kog plana za urbano podru?je naseljenih mjesta Me?ugorje i Bijakovi?i.

Više...
 

Odrana 2. sjednica OV ?itluk

Ispis

vije?e Pod predsjedanjem predsjednika Op?inskog vije?a ?itluk Predraga Smoljana ju?er je u Maloj dvorani KIC-a odrana 2. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk.

Više...
 

Konstituiran novi saziv Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

vije?eKonstituiraju?a sjednica novog saziva Op?inskog vije?a ?itluk odrana je danas u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra. Verifikacijom mandata novoizabranih vije?nika i polaganjem sve?ane prisege, te izborom predsjednika i zamjenika predsjednika, konstituiran je novi saziv Op?inskog vije?a ?itluk.

Više...
 

Sutra konstituiraju?a sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 30. stavak 2. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 23. stavaka 1. i 2. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11), dip.oec. Marin Radii?, predsjednik Op?inskog vije?a ?itluk u sazivu 2012 2016, sazvao je konstituiraju?u sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk koja ?e se odrati 24. studenog.

Više...
 

Odrana 42. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

vije?e Danas je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra odrana 42. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Predloeni dnevni red za dananju sjednicu nadopunjen je na prijedlog na?elnika op?ine ?itluk Ive Jerki?a to?kom Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvo?enju (naplati) posebnog komunalnog doprinosa ekoloke pristojbe, nakon ?ega je predloeni dnevni red jednoglasno usvojen.

Više...
 

Najavljujemo 42. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 42. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 01. rujna (?etvrtak) u 13,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Op?ina ?itluk u prvom polugoditu imala ve?e prihode od rashoda

Ispis

op?inskoJu?er je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra odrana 41. redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Na prijedlog predlaga?a, na?elnika op?ine ?itluk Ive Jerki?a, na po?etku sjednice u dnevni red iz saziva sjednice uvrtena je to?ka pod kojom su vije?nici raspravljali o izmjenama i dopunama Odluke o uvo?enju zone posebnog prometnog ustroja i naknadi za koritenje lokalnih prometnica u naseljima Me?ugorje, Bijakovi?i i Vionica, op?ina ?itluk.

Više...
 
Stranica 2 od 18

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537