Op?ina ?itluk u dogovoru sa upanijskom Upravom CZ uputila zahtjev za angairanje helikoptera u gaenju poara

Ispis
poarStanje sa poarima u Hercegovini je dramati?no. Aktivni su poari na podru?ju Mostara, ?apljine, Neuma, ?itluka, Stoca i Ravnog.

Poar na podru?ju mostarskih naselja Gubavica Pijesci Hodbina, i dalje je aktivan, a na nekim dijelovima situacija se pogorala. Angairane su sve vatrogasne ekipe kao i DVD Buna, te lokalno stanovnitvo.

Od protekle no?i aktivan poar na brdu u urmancima. Gori uma i nisko raslinje na tri razli?ite lokacije u blizini ku?a, koje su brzom intervencijom vatrogasaca spaene. Vatrogasci su i dalje na terenu, kontroliraju stanje na velikom opoarenom terenu.

U dogovoru sa op?inom ?itluk i upanijskom Upravom CZ Mostar, upu?en Zahtjev za angairanje helikoptera OS BiH za gaenja poarita urmanci. Navedeni poar prijeti naselju Bijakovi?i i Me?ugorje, priop?ila je Civilna zatita HN-a.

Na podru?ju ?itluka aktivni poari na brdu Crnica prema Bijakovi?ima i na brdu Trle prema Gornjoj Blatnici.

Na podru?ju Neuma, vatrogasci se bore s poarima na lokalitetu sela Prapratnica, Hutovo i Praovice. Ovaj poar je izvan kontrole. Gori trava i nisko raslinja, a gaenje oteava jak vjetar.

Stanje na poaritima Zagorac, Batina i ijakovi?i u op?ini Ravno je nepromijenjeno. Poar je pod kontrolom ali, i dalje postoji opasnost od irenja poara. U Stocu je i dalje je aktivan poar na lokalitetu Ba?nik,gori trava i nisko raslinje.

Mostar
Od 12:50 do 13:25 sati, na podru?ju Ba?evi?a, gorjela trava i sitno rastinje.
Od 15:35 do 15:45 sati, na Podveleu,na lokalitetu Kokorine gorjela trava i nisko raslinje.
Od 15:05 do 15:45 sati, u Me?inama gorjela trava i nisko raslinje.
Od 22:50 do 23:45 sati u Kosoru gorjela trava i nisko raslinje.
Od 23:45 do 00:15 sati,u Ratanima gorjela trava i nisko raslinje.
Od 04:10 do 04:50 sati, u Zaliku gorio otpad.

?apljina
Od 07:15 do 08:30 sati, u Trebiatu, gorjela trava i raslinje u polju.
Od 10:05 do 11:15 sati, u Trebiatu Bu?i?i, vatra noena vjetrom prijetila ku?ama.
Od 11:35 do 13:10 sati, u Gabela Polju, gorjela aa i raslinje.
Od 13:30 do 23:30sati, od ukovog naselja do Domanovi?a, gorjela uma i raslinje poar noen jakim vjetrom zaprijetio naselju. Obranjene obiteljske ku?e.
Od 15:15 do 15:55 sati, na Po?itelj brdu, gorjela trava i raslinje.
Od 14:00 sati, poar na brdu Modri?. Gori borova uma. Ugroena naselja Hotanj, Nerezi i Tasov?i?i.
Od 15:50 sati, na Jasenici-Crno brdo, gori uma i raslinje. Poar prijeti ku?ama.
Od 19:15 do 20:15 sati,na lokalitetu Kr?ina-Pr?avci gorjela trava i nisko raslinje.
Od 19.25 do 20:10 sat, u ?eljevu gorjelo sme?e.
Od 19:00 sati u Gabela polju ponovno upaljena trska, poar aktivan.
Od 21:560 do 22:30 sati,na Nakovnju gorjela uma.
Od 21:55 do 22:25 sati,u Klepcima gorjela trava i nisko raslinje.
Od 00:15 do 00:55 sati na Domanovi?ima gorjela uma uz put M-6.

?itluk
Od 09:00 do 10:30 sati,u Gornjim Hamzi?ima gorjela trava i nisko raslinje.
Od 11:40 do 24:00 sati, u Gornjim Bijakovi?ima gorjela trava i nisko raslinje.
Od 20:30 do 24:00 sati ,u Gornjim Bijakovi?ima gorjela trava i nisko raslinje.
Od 01:00 do 02:45 sati,U Me?ugorju gorjela trava i nisko raslinje.
Od 03:10 do 06:25 sati,u Slunju gorjela trava i nisko raslinje.

Stolac
Poar na lokalitetu Gornja Paplat,Drenovac,Donja Duboka i Grdojevi?i su ugaeni.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537