Vlada HN: Odran sastanak s predsjednicom Op?inskog suda u ?itluku

Ispis

sudDr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegova?ko-neretvanske upanije i Suad Bali?, ministar pravosu?a, uprave i lokalne samouprave danas su u zgradi Vlade HN odrali sastanak s Jadrankom Prskalo, predsjednicom Op?inskog suda u ?itluku, Marinom Radii?em, na?elnikom op?ine ?itluk i Tomislavom Martinovi?em, dopredsjedaju?im Skuptine HN.

Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima Op?inskog suda u ?itluku, njegovom ustrojstvu, problemima s kojim se susre?e, kao i o budu?im planovima kojim bi se kvaliteta rada podignula na viu razinu.

Nastavimo li, skupa, u timu, rjeavati probleme s kojim se susre?u institucije u naoj upaniji imat ?emo dobre rezultate. Uvjeren sam da ?e Op?inski sud u ?itluku kao upanijska institucija, biti od velike koristi iteljima ove op?ine, te ?e Vlada HN kroz svoja redovna sredstva i svoje redovne aktivnosti nastaviti skrbiti o jedinicama lokalne samouprave pa samim tim i o op?ini ?itluk, kazao je predsjednik Herceg.

Jadranka Prskalo, predsjednica Op?inskog suda ?itluk i Marin Radii?, na?elnik op?ine ?itluk zahvalili su predsjedniku Hercegu i Vladi HN to imaju sluha da prepoznaju probleme s kojim se susre?e Op?inski sud u ?itluku, kao i sve napore koje su uloili da otklone iste i omogu?e normalno funkcioniranje suda to je od velike vanosti za itelje ?itluka i Brotnja, objavljeno je na web stranici Vlade HN.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537