FOTO: Proslavljen 23. Dan Pao?e

Ispis

dan pao?e Mjetani Pao?e i njihovi gosti ju?er su u zajednitvu nastavili tradiciju druenja u pravom obiteljskom ozra?ju na proslavi Dana Pao?e. Proslava 23. Dana Pao?e zapo?ela je misnim slavljem koje je predslavio fra Petar Ljubi?i?, upni vikar upe sv. Pakala Vitina, a nastavljena je tradicionalnim natjecanjima i druenjem Pao?ana i njihovih gostiju iz svih krajeva svijeta.

Na proslavi Dana Pao?e, dana bro?anskog mjesta u kojemu je ro?en znameniti fra Didak Bunti?, okupili su se itelji Pao?e, ali i Pao?ani koji su iz razli?itih razloga napustili Pao?u i nastanili se u svim krajevima BiH, Hrvatske, ali u Pao?i su sino? bili i Pao?ani iz Njema?ke, Kanade i Australije.

- Danas su s nama ovdje Pao?ani iz Kanade i Australije ili primjerice Njema?ke koji nisu bili ovdje mnogo godina, ali kada su saznali za Dan Pao?e doli su sa svojim obiteljima. Dan Pao?e je prekrasan doga?aj kazao nam je Miroslav Miro ?ori? i dodao kako se na Danu Pao?e mladi upoznaju, stri prijatelji nakon dugo vremena vide u rodnom mjestu, te da se na prijateljskom druenju koje potraje do jutarnjih sati ja?a zajednitvo.

Dan Pao?e ima bogatu tradiciju, proslava se neprekidno odrava ve? 23 godine, a posebno zanimljiv dio druenja na Danu Pao?e je natjecanje u potezanju konopa. U zanimljivoj tradicionalnoj igri sino? su se natjecala djeca, Pao?anke i nevjeste, te Pao?ani i zetovi.

Prva su se za prigodne slatke nagrade natjecala djeca, nakon ?ega se Pao?anke i nevjeste potezale konop pokuavaju?i osvojiti tortu, a Pao?eni i zetovi prut. U natjecanju Pao?anki i nevjesta pobijedile su nevjeste, dok su Pao?ani pobijedili zetove.

Uz nagrade za pobjednike sino? su dodijeljene i dvije zahvalnice. Ivan Zubac, predsjednik Udruge Dan Pao?e sino? je tako dodijeli zahvalnice An?elku ?olaku i Milenku ?olaku. Ina?e, Udruga Dan Pao?e osnovana je kako bi vodila brigu o organizaciji prigodnih manifestacija za o?uvanje kulturne batine Pao?e i organizaciji Dana Pao?e kao tradicionalne manifestacije.

Udruga je povodom prologodinjeg obiljeavanja Dan Pao?e titulu po?asnog ?lana za njegov doprinos obiljeavanju Dana Pao?e dodijelila Valentinu ?ori?u, a po?asnog ?lana Udruge i ostale petorice hakih uznika, bivih pripadnika vojnog i politi?kog vrha Hrvatske Republike Herceg-Bosne sudionici proslave spomenuli su se tijekom misnog slavlja, kao i prilikom blagoslova i prigodne molitve koju je predvodio fra Nikola Rosan?i?, upnik upe Gradni?i.

Pu?ko veselje na Pao?i potrajalo je do dugo u no? uz nastup Slavka i Maria, pjesmu i ples.

Fotografije moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537