Nagradama Privatno i javno nagra?eno troje mladih umjetnika

Ispis

izlobaPetnaesta me?unarodna izloba u organizaciji ULU En Face s 34 autora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slova?ke i Gruzije odrana je sino? u obiteljskom vrtu Andrije Stoji?a, predsjednika OMH ?itluk. Uz izlobu umjetni?kih radova sino? je predstavljena i knjiga Simbolika crtea autorice doc. dr.art. Silve Radi?, ?lanice ULU En Face.

Na po?etku sino?nje sve?anosti dobrodolicu brojnim umjetnicima i ljubiteljima umjetnosti poeljeli su Vesna Vuga Suac, moderatorica programa, i prof. Andrija Stoji. Gospo?a Vuga Suac podsjetila je okupljene kako je idejni za?etnik i osniva? ULU En Face sveu?ilini profesor Nikola Vu?kovi? koji je ujedno i pokreta? izlobe Privatno i javno.

- Nagrade kao i sama izloba osmiljene su prvenstveno kao potpora i poticaj za mlade umjetnike stasale na Akademiji likovnih umjetnosti u kojoj prof. Vu?kovi? i njegova supruga Dragana rade i direktnooblikuju te mlade studente-umjetnike i grade uvijek novu i autenti?nu likovnu scenu kazala je Vesna Vuga Suac.

Radove mla?ih autora ocjenjivao je stru?ni iri: povjesni?arka umjetnosti Inga Dragoje-Mikuli? (Mostar), akademska slikarica Andrea Musa (Split), akademski kipar Aleksandar-Saa Bukvi? (Sarajevo), akademski slikar Bane Milenkovi? (Zagreb) i akademski kipar prof. Nikola Vu?kovi?, predsjednik ULU En Face (Metkovi?), a iri je, ocijenivi pristigle radove, donio odluku o dodjeljivanju tri jednakovrijedne nagrade Privatno i javno. Tako su na 15. me?unarodnoj izlobi Privatno i javno nagra?eni: Marina ?ori? iz Zadra, Ana imi? iz Mostara i Marko Ramljak iz Zadra, svi troje ovogodinji diplomanti ALU iroki Brijeg.

Dobitnike ovogodinjih nagrada proglasila je dr. art. Dragana Nui? Vu?kovi? koja je ?estitala nagra?enim autorima i svim izlaga?ima na fantasti?nim radovima. Gospo?a Nui? Vu?kovi? uz autoricu Silvu Radi? bila je i predstavlja?ica knjige Simbolika crtea o kojoj je, uz osvrt na sadraj podijeljen u osam cjelina, kazala:

- Raditi na jednoj ovakvoj knjizi zahtijevalo je mnogo truda i odricanja, te istodobno stvarati likovne cikluse u kojima Silva konstantno propituje i nadogra?uje manifestiranje simbola u likovnom djelu, njihovu ?vrstu poveznicu sa ivotom i ?ovjekom kao recipijentom u dananjem svijetu koji je jedna globalna slika simbola. Jo bih dodala da je tijekom ovih osam godina koliko se bavi ovom tematikom, Silva Radi? ostala svoja i da istinski ivi ono to radi, te da vjeto koristi svu puno?u i ljepotu akromatskog. Knjigu bih svakako preporu?ila kao obvezno edukativno tivo svim naim studentima, ali i svima koji ele otvoriti svoj osjet vida i osloboditi ga od nau?enog na?ina gledanja.

Autorica knjige zahvalila je na biranim rije?ima, tako?er zahvalila svim posjetiteljima i zaslunima za izdavanje knjige, te je pro?itala ulomak iz knjige.

Nakon predstavljanja knjige Simbolika crtea Andrija Stoji?, predsjednik OMH ?itluk, proglasio je izlobu otvorenom, a nakon razgledavanja izlobe okupljeni su mogli uivati u prijateljskom druenju uz bogatu trpezu koju je za svoje goste ovom prilikom pripremila obitelj Stoji?.

Fotografije moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537