Održana 8. sjednica Općinskog vijeća Čitluk

Ispis

vijećePod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Čitluk Predraga Smoljana, jučer je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk održana osma sjednica Općinskog vijeća Čitluk. Vijećnici su na jučerašnjoj sjednici usvojili prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za kreditno zaduženje Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk, dali suglasnost na prijedlog odluke o pokretanju procesa izrade Integrirane strategije lokalnog razvoja općine Čitluk, te su im prezentirane informacije o radu Općinskog vijeća Čitluk za razdoblje od 01. siječnja do 30.lipnja 2017.godine, kao i informacije o radu: Crvenog križa Čitluk, Športskog saveza Brotnja i Doma zdravlja Čitluk.

Nakon usvajanja predloženog dnevnog reda i vijećničkih pitanja, tajnik Crvenog križa Čitluk prof. Andrija Stojić, tajnik Športskog saveza Brotnja Milorad Prusina i ravnateljica Doma zdravlja Čitluk dr. Ozana Medić, vijećnicima su prezentirali informacije o radu organizacija koje predstavljaju.

U radu Općinskog vijeća Čitluk na osmoj sjednici sudjelovao je i direktor JP „Broćanac“ d.o.o. Čitluk Željko Dugandžić i to kako bi vijećnicima obrazložio zahtjeva za davanje suglasnosti za kreditno zaduženje JP „Broćanac“ d.o.o. Čitluk. U svom obrazloženju direktor Duganžić istaknuo je kako je razlog zahtjeva za kreditno zaduženje dug prema JP „Elektroprivreda“ HZHB vezan za razdoblje do 31.12.2005. godine, te da su nakon toga datuma svi troškovi izmireni i da je JP Broćanac u skladu sa svojim mogućnostima plaćalo i dio duga nastalog do kraja 2005. godine.

Direktor JP Broćanac vijećnike je upoznao i s tijekom pregovaranja po pitanju modela isplate duga u kojem su se stranke usuglasile da je najoptimalnije rješenje da se JP „Broćanac“ kreditno zaduži, ali i istaknuo činjenicu da bi JP „Broćanac“ ukoliko se kredit realizira i dug u potpunosti naplati kao strateški partner i uredan platiša ispunio pretpostavke za jeftiniji obračun cijene električne energije za 15%.

Nakon provedene rasprave o prijedlogu, Općinsko vijeće donijelo je odluku o davanju prethodne suglasnosti za kreditno zaduženje Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk. Kreditna sredstva koristiti će se isključivo za podmirenje dugovanja JP „Broćanac“ d.o.o. Čitluk prema JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar. Visina kreditnog zaduženja za koju je Vijeće dalo prethodnu suglasnost iznosi 1 500 000,00 KM a rok otplate kredita iznosi deset godina.

Na osmoj sjednici Općinskog vijeća Čitluk osvojena je Odluka o pokretanju procesa izrade Integrirane strategije lokalnog razvoja općine Čitluk. Ovom odlukom pokreće se proces izrade Integrirane strategije lokalnog razvoja općine Čitluk za razdoblje 2019. - 2027. godine. Strategija će biti izrađena uz punu primjenu standardizirane metodologije za planiranje lokalnog razvoja u BIH (MiPRO), te će kao takva predstavljati temelj za dugoročni socio-ekonomski razvoj općine Čitluk. Proces izrade Strategije će se temeljiti na principu sudjelovanja građana, te će osigurati uključivanje najšireg kruga društveno-ekonomskih partnera u proces izrade strategije.

Prijedlog odluke u svezi prostorija priređivača igara na sreću klađenja, ostalih igara na sreću i držanje zabavnih igara na području općine Čitluk nakon provedene rasprave nije dobio potrebnu većinu glasova za usvajanje.

Vijećnicima OV Čitluk na jučerašnjoj sjednici prezentirana je Informacija o radu Općinskog vijeća Čitluk za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.

 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537