Najavljujemo: Me?unarodna izloba Privatno i javo ULU En Face 27. srpnja

Ispis

izlobaPetnaesta me?unarodna izloba u organizaciji ULU En Face s 34 autora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slova?ke i Gruzije odrat ?e se u ?etvrtak 27. srpnja u obiteljskom vrtu Andrije Stoji?a na Trome?i ?itluk s po?etkom u 18,30 sati.

Radove mla?ih autora ocjenjivat ?e Stru?ni iri: povjesni?arka umjetnosti Inga Dragoje-Mikuli? (Mostar), akademska slikarica Andrea Musa (Split), akademski kipar Aleksandar-Saa Bukvi? (Sarajevo), akademski slikar Bane Milenkovi? (Zagreb) i akademski kipar prof. Nikola Vu?kovi?, predsjednik ULU En Face (Metkovi?).

Biti ?e dodjeljene tri nagrade metalne skulpture koje je dizajnirao Nikola Vu?kovi?.

IZLAGA?I: BORAS, Miela - akademska kiparica, ?apljina *
BRKLJA?A, Ivana - akademska slikarica, Mostar
BULJUBAI?, Senaid - akademski grafi?ar, Srebrenik
CVETKOVI?, Svetislav - akademski slikar, iroki Brijeg
?OLAKOVI?, Ana - akademska kiparica, Vinkovci *
?AVAR, Ivana - akademska slikarica, iroki Brijeg
?EHAJI?, Lejla - akademska kiparica, Sarajevo
?ORI?, Marina - akademska slikarica, Zadar *
DUGANDI?, Darko - akademski grafi?ar, ?itluk
FRLJI?, Martin - apsolvent grafike, Vitez *
GVOZDEN, Nikolina - akademska grafi?arka, Mostar *
HAMZI?, Nihad - slikar, Tuzla
ILJKI?, Nikola - akademski grafi?ar, Vukovar *
IVANI, Jadranka-Yaya - akademska slikarica, Zagreb
KHIZANISHVILI, Rusudan - akademska slikarica, Tbilisi, Gruzija
KEGELJ, Ilija - akademski kipar, Mostar
KERO, Adina - akademska kiparica, Bugojno *
KORA?, Anela - akademska slikarica, ?itluk
LIVAN?I?, Kristina - akademska kiparica, Vitez *
MANDI?, Manuela - apsolventica grafike, Koprivnica *
MARI?, Anja - akademska grafi?arka, Mostar *
NUI?-VU?KOVI?, Dragana - akademska slikarica, iroki Brijeg
PAPONJA, Jure - apsolvent slikarstva, Zviri?i/Ljubuki *
PAVLIINOVA, Lucia - akademska slikarica, Koice, Slova?ka *
PEJI?, Boris - akademski slikar, Tuzla *
RADI?, Silva - akademska slikarica, Makarska
RAMLJAK, Marko - akademski grafi?ar, Zadar *
SKOPLJAK, Ira - akademska slikarica, Sarajevo *
STANI?, Darko - akademski kipar, Sarajevo
STOJI?, Ivona - akademska slikarica, Dragi?ina/?itluk *
ANTI?, Saa - akademski slikar, Mostar
IMI?, Ana - akademska grafi?arka, Mostar *
UDOVI?I?, Jelena - akademska grafi?arka, Mostar *
VUGA-SUAC, Vesna - akademska kiparica, Mostar

*Autori u konkurenciji za nagradu

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537