Vionica ugostila 800 folkloraa iz 10 drava

Ispis

vionica HKUD Sv. Marko Vionica na 6. Me?unarodnoj ve?eri folklora u Vionici ugostio je priblino 800 folkloraa iz 10 drava. U protekla tri dana u Vionici su nastupila kulturno-umjetni?ka drutva i plesni ansambli iz BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Rumunjske, Latvije, Poljske, Francuske i Portorika, a sino? je odrana zavrna ve?er me?unarodne smotre folklora ?iji su organizatori svoj programski sadraj obogatili i unaprijedili uspjeno sura?uju?i s organizatorima manifestacije Dani kosidbe na Kupresu.

Organizatori sad ve? tradicionalne me?unarodne ve?eri folklora morali su se jako potruditi kako bi ovako brojni gosti osjetili srda?nu dobrodolicu i nadaleko poznato hercegova?ko gostoprimstvo u malenom mjestu koje broji neto vie od 400 stanovnika.

Nakon to su posjetitelji u petak i subotu u Vionici mogli uivati u bogatstvu razli?itih plesnih koreografija, napjeva i narodnih nonji, u nedjelju su na vioni?koj pozornici nastupili: HKUD Sv. Marko Vionica, KUD 14. maj Toji?i Tuzla, KUD Sinac Zagreb, KUD Aluminijum (Podgorica Crna Gora), KUD Ilinden (Struga - Makedonija), RKUD Jedinstvo (Pan?evo - Srbija) i plesni ansambl Fa?eceana iz Rumunjske.

Zavrne ve?er koreografijom Hercegovina, nakon mimohoda koji je prethodio otvaranju, otvorili su ?lanovi drutva doma?ina, no nakon njihovog nastupa uslijedio prekid prouzrokovan kiom.

Ljetna kia ipak nije uspjela sprije?iti odravanje zavrne ve?eri. Ba kao i ve?er prije, organizatori su odmah nakon prestanka kie zasukali rukave i osposobili pozornicu za nastup ?uvara tradicije kojima je ovogodinje predstavljanje u Vionici bilo premijerno, ali i za ?lanove KUD-a 14. Maj iz Tojii?a, makedonskog KUD-a Ilinden i crnogorskog KUD-a Aluminijum koji ve? godinama rado dolaze u Vionicu nastupiti na me?unarodnoj ve?eri folklora.

Zato su ?lanovi RKUD Jedinstvo iz Pane?va, ZD Sinac iz Zagreba i plesnog ansambla Fa?eceana, kao i ve? ranije navedeni folklorai koji imaju iskustvo nastupa u Vionic, mogli i ove godine sa ve?eri folklora ponijeti lijep uspomene moda je najbolje objasnio Vasilije Bata Rogoi?, glavni koreograf KUD Aluminijum.

Naime, spomenuto kulturno-umjetni?ko drutvo u Vionici je predstavilo dio crnogorske tradicije. U svoje sino?nje predstavljanje Aluminijum je uvrstio igre Hrvata iz Boke Kotorske, a glavni koreograf drutva kazao je kako se drutvo u ?etiri desetlje?a uspjenog djelovanja i nastupanja po cijelom svijetu rijetko vra?alo u neko mjesto kao u Vionicu.

- Me?unarodna ve?er folklora u Vionici ima duu kazao je Rogoi? objanjavaju?i razlog zbog kojeg se KUD Aluminijum rado vra?a u malo bro?ansko mjesto.

Uistinu svake godine Ve?er folklora u Vionici budi posebne emocije. Da je ve?er folklora u Vionici jedan od posebnih festivala ?lanovi HKUD Sv. Marko Vionica potvrdili su i ove godine. Posebno emotivna bila je poruka ?lanice koje nije mogla sudjelovati u ovogodinjem festivalu, a posjetitelji su kupnjom ulaznica za veliku humanitarni koncert mogli podrati rad Udruge za pomo? braniteljima i njihovim obiteljima op?ine ?itluk.

Radost zajednitva sa sudionicima ve?eri folklora doli su podijeliti NJE Ivan Del Vecchio, veleposlanik Republike Hrvatke u BiH, Tomislav Martinovi?, predsjednik Kluba izaslanika hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH i brojni uzvanici, a valja napomenuti i da je na?elnik op?ine ?itluk Marin Radii? prije zavrne ve?eri organizirao prijem za predstavnike izvo?a?a.

Fotografije moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537