FOTO: HGSS ?itluk Me?ugorje doma?in dvodnevne savezne vjebe

Ispis

POTRAGA Ju?er i danas u ?itluku se odrava savezna vjeba koju organizira GSSuBiH a ?iji doma?in je HGSS ?itluk Me?ugorje. Na vjebi sudjeluje ve?ina od 14 ?lanica Saveza GSSuBiH, a uz ?lanove gorskih slubi spaavanja iz BiH na vjebi su i ?lanovi GSS Dubrovnik, ?lanovi Federalne uprave za Civilnu zatitu i ?itlu?ki vatrogasci. Dvodnevna savezna vjeba u ?itluku sadrava teorijski, ali i prakti?ni dio akcije potrage za nestalim osobama.

- Stru?na predavanja koja su usko vezana za potrage odravat ?e se u prostorijama HGSS u ?itluk, prakti?ni dio vjebe odrat ?emo u Me?ugorju - na potezu prema urmancima gdje ?emo organizirati simulaciju potrage za nestalom osobom (djetetom) po?evi od ulaska timova u teren do pretraivanja po zonama i svega ostalog kako to ina?e radimo. Potom se vra?amo nazad u objekt gdje radimo debrifing (analizu vjebe) te odlazimo na zajedni?ku ve?eru gdje ?emo se druiti. Sutra u 9 sati nam je nastavak vjebe kazao nam je ju?er aro Pehar, pro?elnik HGSS ?itluk Me?ugorje.

Zajedni?ke vjebe, poput ove u ?itluku od velike su vanosti za sve sudionike, a pro?elnik HGSS ?itluk Me?ugorje o zna?aju vjebe je kazao:

- Temeljni zna?aj ove vjebe je unapre?ivanje potraga i potranih akcija te upoznavanje ?lanova GSS koji ve? imaju iskustvo u traganju, ali i novih ljudi koji su nam se ove godine pridruili jer ih elimo uvesti u te potrane pri?e i u?vrstili njihovo znanje, a ujedno uvjebavati i vlastitu spremnost za potrane akcije.

Dvodnevnu vjebu u ?itluku, na kojoj je teorijska predavanja odrao Sabahudin Spahovi?, pro?elnik GSS Jablanica, prokomentirao je i arko Mari?, predsjednik Saveza GSSuBiH.

- Ovo je savezna vjeba potrage. To je neto to radimo svake godine jer se na ovakvoj vjebi okupe sve stanice - ?lanice Saveza GSS BiH. Glede traganja, svake godine imamo i vjebu stijenskog spaavanja i vjebu spaavanja u zimskim uvjetima, zatim vjebe spaavanja na vodi i pod vodom . Ovo je jedna od pet tipi?nih vjebi koje organiziramo svake godine. Ovo godine je doma?in HGSS ?itluk, a voditelj vjebe je arko Pehar. U sklopu vjebe organiziramo i prigodna predavanja koja naim ?lanovima pruaju priliku za obnavljanje teorijskih znanja koja koriste na terenu. Ove godine imamo i goste iz Federalne uprave Civilne zatite, upanijske CZ i Civilne zatite ?itluka. Ovakvim vjebama nae ljude stalno obu?avamo kako bi uvijek bili spremni odgovoriti na sve izazove, a ovaj put izazov je potraga jer od svih naih aktivnosti kroz godinu, preko 90 posto se odnosi na potrage za nestalim i izgubljenim osobama - kazao je Mari?.

Zanimljivo, u ju?eranjoj simulaciji akcije potrage za nestalim dje?akom sudjelovalo je ?ak pet dronova me?u kojima je bio i dron koji je Uprava za civilnu zatitu i vatrogastvo HN prije nekoliko dana darovala Vatrogasnoj postrojbi ?itluk.

Fotografije moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537