Natje?aj za izbor i imenovanje ravnatelja Osnovne kole ?erin

Ispis

Temeljem ?lanka 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Narodne novine HN,broj 5/00,4/04,5/04, i 1/14),?lanka 64. Statuta Osnovne kole ?erin,Suglasnosti Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i porta HN-a broj:05-02-40-951/17 od 10.4.2017.godine, kolski odbor Osnovne kole ?erin u ?erinu (Odluka broj: 10-02-182/17 od 29.5.2017.godine) raspisuje

NATJE?AJ
za izbor i imenovanje ravnatelja kole

Natje?aj moete pro?itati OVDJE.
 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537