Zavrnim koncertom OG Brotnjo zavreno obiljeavanje Dana op?ine ?itluk

Ispis

koncert Osnovna glazbena kola Brotnjo sino? je u upnoj crkvi u Gradni?ima odrala svoj zavrni koncert. Koncertom u?enika OG Brotnjo zavren je program proslave Dana op?ine ?itluk koji je zapo?eo 20. svibnja i trajao do 24. svibnja, kada je u ?itluku odana po?ast poginulim braniteljima i odrana sve?ana sjednica Op?inskog vije?a na kojoj su dodijeljene nagrade, a me?u ovogodinjim laureatima bila je i OG Brotnjo.

Uz orkestar i zbor na koncertu su nastupili u?enici OG Brotnjo koji su publici prezentirali svoje umije?e sviranja na glasoviru, saksofonu, klarinetu, harmonici, violinama, flautama i gitarama kroz vie od dvadeset brino pripremljenih glazbenih to?aka.

Na kraju koncerta prof. Jure Suac, ravnatelj OG Brotnjo dodijelio je nagra?ivanim u?enicima na razli?itim dravnim i me?unarodnim natjecanjima diplome, a publika je zasluenim pljeskom nagradila sve izvo?a?e i profesore koji su u?enike OG Brotnjo pripremali za koncert.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537