Hrvatski narodni preporoditelj fra (don) Franjo Mili?evi? i 27 bro?anskih pjesnika predstavljeni u dvije izuzetno vrijedne knjige

Ispis

knjige Nakon to je u utorak otvorena izloba skulptura i crtea akademskog kipara Petra Ostoji?a, u sklopu programa obiljeavanja Dana op?ine ?itluk, u Hotelu Brotnjo istu ve?er predstavljena je knjiga akademika imuna Muse Na pegazu Brotnjom (izbor iz bro?anskog pjesnitva) i zbornik radova posve?enih fra (don) Franji Mili?evi?u, ?ijem nastanku je prethodio me?unarodni znanstveni simpozij Fra Franjo Mili?evi?, hrvatski narodni preporoditelj (u povodu 180. obljetnice njegova ro?enja).

Dvije za Brotnjo i sve Brotnjake izuzetno vrijedne knjige predstavili su: akademik imun Musa, koji je autor zbirke i izvrni urednik Zbornika, fra Ivan evo, glavni urednik Zbornika, dr. sc. Marija Vasilj i dr. sc. Marina Kljajo Radi?.

Svaka odabrana pjesma vrijedna je kao dragocjeni biser

Na po?etku predstavljanja dobrodolicu brojnim posjetiteljima predstavljanja poeljeli su prof. Andrija Stoji?, predsjednik OMH ?itluk i na?elnik op?ine ?itluk Marin Radii?, a doprinos dojmljivosti cjelokupnog predstavljanja dali su i mag. novinarstva Maja Ere, u?enice OG Brotnjo i u?enici S dr. fra Slavka Barbari?a iz ?itluka.

- Ako se pisac svojom rije?ju prvenstveno predstavlja kao svjedok vremena kako je istaknuo ugledni talijanski knjievnik Alberto Moravia, onda se s pravom moe re?i da 27 imena predstavljenih saetim prikazima njihova ivota i rada i, za ovo izdanje, izborom iz njihova pjesnitva nisu bili isklju?ivo samo pjesnici ve?, dakako, i svjedoci jednog vremena u kojem su kao svestrano angairani pojedinci ivjeli i stvarali... Akademik je Musa ovom knjigom jo jednom potvrdio svoje vidno zanimanje za hrvatsku knjievnost u BiH i ukazao na nekoliko imena ?ija pjesni?ka rije?, svaka na svoj na?in, svjedo?i o bogatoj bro?anskoj pjesni?koj nisci na kojoj svaka odabrana pjesma zna?i dragocjeni biser kazala je na predstavljanju Marija Vasilj govore?i o knjizi koja donosi izbor iz pjesnitva 27 pjesnika koji su ro?enjem ili boravitem vezani za bro?anski kraj, a koji su ujedno kvantitetom i kvalitetom svog pjesni?kog stvaralatva dali vrijedan prinos hrvatskoj knjievnosti i kulturi uop?e.

Osvrt na akademikovu knjigu dala je i dr. sc Marina Kljajo Radi?, koja je na predstavljanju istaknula:
- Poetski kola u ovoj knjizi umjetni?ka je slika Brotnja koje je u svojim nezavidnim povijesnim mijenama iznjedrilo trajno nadahnu?e to tome kraju daje pe?at vje?na trajanja. Izborom autora i njihovim pjesnitvom, akademik imun Musa potvr?uje artikuliranje s poetskom rije?ju u percepciji trajno vrijednog u svome zavi?aju. Krilnim letom naklonjenim muzama darovao je svom Brotnju, ali i hrvatskoj knjievnosti jo jednu autenti?nu i bogatu poetsku stvarnost koja se uzdie do magi?nih visina kao lix in tenebris (svjetlost u tami) koje osvjetljava nae drutvene, intelektualne i umjetni?ke obzore.

Uz birane rije?i predstavlja?ica na predstavljanju knjige nizali su se i birani stihovi koje su recitirali u?enici S dr. fra Slavka Barbari?a, a neto vie o knjizi je kazao i autor, akademik imun Musa.

Akademik Musa otkrio je da nije imao namjeru raditi precizniju vrijednosnu ljestvicu 27 pjesnika zastupljenih u knjizi, nego kronoloki poredati, predstaviti i prikladno posvjedo?iti o pjesnicima koji nisu dopustiti, a ne doputaju ni danas, da zavi?aj bude zaboravljen, pjesnicima koji su kroz svoje stihove prolaznost preobrazili u neprolaznost.

- Brotnjo je uistinu jedinstvena kamena zipka koja zasluuje ove to o njemu pjevaju. Brotnjo zasluuje da se afirmira taj zavi?ajni motiv, da se slavi ljepota, sklad, dobrota i da u toj afirmaciji dobra, vedrine i svijetle perspektive stasava i naa vizija, naa pamet i sva naa djela poru?io je akademik Musa i dodao da knjiga svojom snagom, vedrinom i zanosom moe ohrabriti svoje ?itatelje i motivirati na dodatne napore.

Ohrabrenje za dodatne napore ?itatelji mogu prona?i i u liku i djelu fra (don) Franje Mili?evi?a, hrvatskom narodnom preporoditelju koji je djelovao u tekim vremenima i iza sebe ostavio neizbrisiv trag.

- Njegova vrijednost je iznimna. Fra Franjo Mili?evi? nije ono to se kae obi?ni fratar. On je jedan od najve?ih fratara to ih je Brotnjo rodilo. Naravno, povijest je povijest i zato su Rimljani govorili da je povijest najbolja u?iteljica. Mi koji se bavimo prolo?u, ne samo nae Provincije, nego uop?e, nismo mogli mimoi?i jednoga fra Franju Mili?evi?a. Za njega je vezano sve to se ti?e kulture i ono pionirsko. Dovesti 1872. godine tiskaru u Hercegovini, gdje je narod bio 100 % nepismen, moete misliti koji je to bio dar. Tako?er, moete misliti koje je imao otpore od turske vlasti, austrijeske vlasti i koje nerazumijevanje. Divno je ?udo to je ?ovjek uspio. Zahvaljuju?i ba fra Franji Mili?evi?u Hercegovina je ula ono to se kae ula u Europu, europsku kulturu, pismenosti i td. Ponavljam, nije Brotnjo svjesno veli?ine fra Franje Mili?evi?a, zato smo se mi mla?a generacija potrudili da svom Brotnju i iroj javnosti predstavimo duhovnu i kulturnu veli?inu naega fratra izjavio je fra Ivan evo, glavni urednik Zbornika radova o fra (don) Franji Mili?evi?u, hrvatskom narodnom preporoditelju.

O znamenitom hrvatskom preporoditelju, utemeljitelju prve hrvatske tiskare i prvih hrvatskih novina u BiH, knjievniku, jezikoslovcu, etnologu, autoru vjerskih djela, udbenika i priru?nika koji su omogu?ili irenje pismenosti u Hercegovini, nakladniku, narodnom u?itelju sa zaslugama u brojnim ostalim podru?jima ivota govorila je dr. sc. Marija Vasilj. Dio Zbornika posve?en je i Mili?evi?evim suvremenicima, a predstavljanje je zaklju?io akademik imun Musa.

- Danas spominjati se svih ovih velikana i njihovih vrijednosti svakako je dojmljivo i duni smo, kako ste ?uli od govornika prije mene, ne zaboraviti te vrijednosti koje nam ?uvaju identitet i koje nam tite perspektivu izjavio je akademik Musa i dodao da je Franjo Mili?evi? pratio i pomagao odrastanje jednog naroda u naciju.

Fotogaleiju moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537