Petar Ostoji? bro?anskoj publici predstavio svoje skulpture i crtee

Ispis

izlobaSino? je u Galeriju Klub Matice hrvatske u ?itluku otvorena izloba skulptura i crtea akademskog kipara Petra Ostoji?a. Izloba skulptura i crtea uprili?ena je u sklopu programa obiljeavana Dana op?ine ?itluk, a izlobu radova diplomiranog kipara i etabliranog restauratora organizirao je ?itlu?ki Ogranak Matice hrvatske.

Dobrodolicu ljubiteljima umjetnosti na po?etku sino?njeg programa poelio je prof. Andrija Stoji?, predsjednik OMH ?itluk, koji je u uvodnom dijelu tako?er predstavio umjetnika koji je ro?en u Bijakovi?ima, diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje trenutno radi u koli primijenjene umjetnosti i dizajna koju je i sam poha?ao.

Osvr?u?i se na postavljenu izlobu skulptura i crtea me?u kojim prevladavaju klasi?ne teme, koje su neiscrpna inspiracija za umjetnike, Petar Ostoji? kazao je kako su njegovi radovi pokuaji traganja za doivljajnim stvarnostima koje su prisutne u likovnoj umjetnosti, te da u svojim radovima koriste?i najjednostavnije tehnike pokuava pokazati ono to je vidio.

Autor izloenih radova svima je srda?no zahvalio na dolasku, nakon ?ega je predsjednik Op?inskog vije?a ?itluk Predrag Smoljan u kratkim crtama podsjetio prisutne na ve? odrani dio programa obiljeavanja Dana op?ine ?itluk.

Govore?i o tradicionalnom me?unarodnom stolnoteniskom turniru, smotri Brotnju za ro?endan, malonogometnom turniru osnovnih kola, sino?njem programu, ali i onome koji ?e se odrati 24. svibnja, Smoljan je naglasio da su organizatori programa, izvo?a?i, autori i predstavljana knjievna djela vezana za Brotnjo to programu proslave Dana op?ine ?itluk daje posebnu vrijednost.

Izraavaju?i ?ast i zadovoljstvo to je dio programa obiljeavanja 711. obljetnice prvog sa?uvanog pisanog spomena imena Brotnjo i izloba akademskog kipara Petra Ostoji?a, predsjednik Op?inskog vije?a ?itluk Predrag Smoljan izlobu je proglasio otvorenom.

Nastupom na saksofonu sino?nji program glazbeno je obogatio Josip Prusina, u?enik OG Brotnjo, a valja napomenuti da je izloba prodajnog karaktera i da ?e u Galeriji Klub Matice hrvatske u ?itluku ostati postavljena mjesec dana.

Fotografije moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537