Zavod za kolstvo Mostar u?enicima i kolama dodijelio nagrade i priznanja

Ispis

zavod za kolstvo Zavod za kolstvo Mostar na ju?eranjoj proslavi Dana Zavoda za kolstvo Mostar u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosa?a dodijelio je najboljim u?enicima i kolama nagrade i diplome kao priznanje za ostvarene rezultate na upanijskim natjecanjima u kolskoj 2016./2017., te zahvalnice suradnicima Zavoda.

Sve?anoj proslavi Dana Zavoda za kolstvo Mostar, uz ostale uzvanike, nazo?ili su dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade HN i dr. sc. Raid Hadovi?, ministar prosvjete, znanosti, kulture i porta. Upravo ministar Hadovi? uru?io je prof. Juri Sucu, ravnatelju OG Brotnjo, priznanje za dugogodinji izniman uspjeh na me?unarodnim natjecanjima, a na prigodnoj sve?anosti Zavod je nagradio i u?enike S dr. fra Slavka Barbari?a i O ?erin koji su na upanijskim natjecanjima osvojili neko od prav tri mjesta.

Dakle, OG Brotnjo dobila je priznanje za dugogodinji izniman uspjeh na me?unarodnim natjecanjima, to je jo jedno priznanje u nizu koje ?e, nadaju se u OG Brotnjo doprinijeti otvaranju srednje glazbene kole u ?itluku.

Na upanijskim natjecanja iz razli?itih nastavnih predmeta u kolskoj 2016.2017. bilo je uklju?eno oko 1200 u?enika osnovnih i srednjih kola, od kojih je njih 96 pokazanim znanjem zasluilo diplomu Zavoda za kolstvo Mostar. Me?u nagra?enim u?enicima je i sedam u?enika iz kola s podru?ja op?ine ?itluk.

Iz S dr. fra Slavka Barbari?a to su: Ivana Primorac (1. mjesto na natjecanju iz fizike), Petra Prskalo (2. mjesto na natjecanju iz njema?kog jezika), Mario Pehar (3. mjesto na natjecanju iz fizike i 3. mjesto na natjecanju iz matematike), Marija Primorac (3. mjesto na natjecanju iz engleskog jezika) i Bla Ostoji? (3. mjesto na natjecanju iz povijesti), dok su iz O ?erin nagra?eni: u?enica Mia Pejdo (1. mjesto u Krasnoslovu) i u?enik Gabrijel Barbari? (3. mjesto u recitiranju).

Zahvaljuju?i pobjedi na ovogodinjem Krasnoslovu, doma?in spomenutog natjecanja u sljede?oj kolskoj godini bit ?e O ?erin, a za suradnju u organizaciji natjecanja Sajam poduze?a za vjebu u okviru projekta Poduzetnitvo na djelu S dr. fra Slavka Barbari?a uru?ena je Zahvalnica.

Fotogaleriju moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537