FOTO: Proslava Maj?inog dan i sve?ani ispra?aj predkolaca

Ispis

vrti? U Dvorani sv. Josipa u Maj?inom selu danas je odrana proslava Maj?inog dana i prire?en sve?ani ispra?aj predkolaca iz Dje?jeg vrti?a Sveta Mala Terezija.

Na po?etku dananje sve?anosti dobrodolicu nazo?nim poelio je fra Dragan Rui?, ravnatelji Maj?ina sela.

- Ovo je dan kada majkama elimo ?estitati i izraziti najljepe elje. Kada se kae majka, onda kau da nikakav pridjev, nikakva apozicija nije potrebna. Dovoljno je re?i majka da se usta ispune kazao je fra Dragan Rui? i majkama uputio iskrene ?estitke, nakon ?ega se okupljenima obratila i s. Veronika Martinovi?, voditeljica Dje?jeg vrti?a Sveta Mala Terezija Maj?ino selo.

Voditeljica Dje?jeg vrti?a Sveta Mala Terezija Maj?ino selo podsjetila je da su ve? rani kr?ani Maj?in dan slavili na razli?itim festivalima koji su bili posve?eni Djevici Mariji, te naglasila da je moto ovogodinje priredbe na kojoj su se okupili roditelji, bra?a i sestre, djedovi, bake i prijatelji polaznika vrti?a Maj?ica draga ivot i snaga.

Zajedni?ko svim proslavama Maj?inog dana diljem svijeta je iskazivanje ljubavi i zahvale majkama za sve to su u ivotu pruile svojoj djeci. Upravo to u?inili su i maliani iz Dje?jeg vrti?a Sveta Mala Terezija. Maliani su ?estitku svojim majkama izradili u obliku lijepe priredbe na kojoj su pokazali svoju matovitost, razigranost, hrabrost, vjetinu i ljubav koju gaje prema svojim obiteljima a posebno prema majkama.

- Danas nai predkolci imaju zavrnu priredbu i primaju diplome ovog vrti?a, na kojima pie da su u ovom vrti?u u?ili: razgovarati s drugima, crtati, oblikovati, lijep se izraavati, sluiti, sluati, odricati se, pjevati, biti prijatelji, igrati se i jo mnogo toga, ali nau?ili su moliti... Toliko puta vidim ovu djecu da mole u igri. Djeco sretni smo da ste nau?ili moliti jer molitva je naa snaga. ?estitam vam djeco na ovom uspjenom radu, ?estitam vaim odgajateljima koji su vas doveli do ovog sve?anog trenutka i danas se raduju s vama. Hvala vam dragi roditelji na uspjenoj suradnji kazala je na dananjoj priredbi s. Veronika Martinovi?, voditeljica Dje?jeg vrti?a Sveta Mala Terezija Maj?ino selo.

Predkolcima koji na jesen sjedaju u kolske klupe na kraju dananje priredbe uru?ene su sve?ane diplome, a lijepo druenje, ba poput ovoga danas, maliani, njihovi roditelji i odgajateljice zasigurno ?e imati i 23. svibnja za kada je najavljen zajedni?ki izlet.

Dakle, sljede?i utorak maliani, roditelji i odgajatelji provest ?e na izletu tijekom kojeg ?e posjetiti ?it i uivati u muzeju Franjeva?kog samostana Rama ?it koji svojim posjetiteljima nudi brojene sadraje.

Fotografije moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537