Općina Čitluk proglasila stanje prirodne nepogode

Ispis

prirodna nepogoda Na prijedlog Stožera civilne zaštite općine Čitluk, načelnik općine Čitluk Marin Radišić donio je Odluku o proglašenju nastanka stanja prirodne nepogode od niskih temperatura – mraza od 19.04. do 22.04.2017. godine na području općine Čitluk.

Sukladno odredbama ove odluke na području općine Čitluk proglašava se stanje prirodne nepogode izazvano niskim temperaturama u razdoblju od 19.04. do 22.04.2017. godine.

Nakon donošenja spomenute odluke Povjerenstvo za procjenu šteta općine Čitluk uputilo je poziv građanima u kojem poziva građane koji su pretrpjeli štete izazvane niskim temperaturama da štetu prijave počevši od 04.05.2017. godine, pa najkasnije do 12.05.2017. godine.

Šteta se prijavljuje na obrascu PR-Š kojeg građani mogu dobiti na Info pultu u zgradi Općine Čitluk (šalter sala) ili ga mogu preuzeti iz priloga ove vijesti.

Obrazac popunjen od strane podnositelja zahtjeva potrebno je dostaviti Povjerenstvu za procjenu šteta općine Čitluk, a uz obrazac potrebno je dostaviti i posjedovni list parcele na kojoj se nalaze poljoprivredna dobra.

Posjedovni list parcele građanima će biti besplatno izdavan od strane nadležne općinske službe.

Prilozi:
- Odluka o proglašenju nastanka stanja prirodne nepogode od niskih temperatura – mraza od 19.04. do 22.04.2017. godine na području općine Čitluk

- Poziv za prijavu štete od prirodne nepogode od niskih temperatura – mraz

- Obrazac PR – Š

 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537