Odluka o dodjeli novčane pomoći određenim kategorijama studenata u akademskoj 2016./2017. godini

Ispis

2016/17Na temelju  članka  112., a u svezi s člankom 41. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), članka 7. Pravilnika o načinu i kriterijima za dodjelu novčane pomoći određenim kategorijama studenata u akademskoj 2016./2017. godini i Liste (popisa) koju je utvrdilo Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja, Općinski načelnik Marin Radišić donio je odluku o dodjeli 29 novčanih pomoći studentima sa područja općine Čitluk.

Cjelovitu odluku o dodjeli novčane pomoći određenim kategorijama studentima sa područja općine Čitluk sa popisom studenata koji su dobili novčanu pomoć za akademsku 2015./2016. godinu objavljujemo u cijelosti.

 

O D L U K A
o dodjeli novčane  pomoći određenim kategorijama studenata
u  akademskoj 2016./2017. godini

 

Članak 1.


Za akademsku 2016./2017. godinu dodjeljuje se 29 (dvadesetdevet) novčanih pomoći studentima sa područja općine Čitluk kako slijedi:


Red.

broj

Ime (ime roditelja) i prezime

Nadnevak rođenja studenta

Naziv i sjedište fakulteta i godina studija

1.

Marko (Niko) Šarac

22.06.1996.

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Mostar, 2. godina

2.

Zdravka (Zdravko) Jelić

02.04.1994.

Nastavnički fakultet Mostar, 1. godina diplomskog studija

3.

Magdalena (Ivan) Musa

23.11.1996.

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Mostar, 2. godina

4.

Josip (Dragoljub) Volarić

19.01.1996.

Medicinski Mostar,

3. godina

5.

Mile (Zdenko) Kozina

06.10.1995.

Ekonomski Mostar, 2.godina

6.

Gabrijela (Robert) Čarapina

05.05.1994.

Filozofski Mostar,

1. godina diplomskog studija

7.

Ivan (Ilko) Prusina

04.05.1995.

Građevinski Mostar, 3. godina

8.

Andrea (Darko) Ostojić

30.04.1996.

Filozofski Mostar, 2.godina

9.

Tea (Ivan) Vidić

07.01.1994.

Filozofski Mostar, 1.godina diplomskog studija

10.

Ivana (Mirko) Soldo

29.11.1995.

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Mostar, 3. godina

11.

Iva (Zoran) Barać

15.10.1993.

Medicinski Split, 5. godina

12.

Šima ((Dobroslav) Musa

18.03.1995.

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Mostar, 4. godina

13.

Andrijana (Ivan) Smoljan

06.02.1997.

Prirodoslovno-matematički fakultet Sarajevo, 2.godina

14.

Ivona (Mladen) Soldo

16.04.1994.

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Mostar, 2.godina

15.

Vinka (Franjo) Sušac

27.10.1996.

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Mostar, 2.godina

16.

Tatjana (Draženko) Vučić

22.06.1996.

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Mostar, 2. godina

17.

Ana (Ivan) Kordić

27.04.1996.

Filozofski Mostar, 2.godina

18.

Ilijana (Grgo) Miletić

15.02.1995.

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Mostar, 4. godina

19.

Vladimir (Tomislav) Filipović

20.10.1995

Filozofski Mostar, 3.godina

20.

Jelena (Pavo) Zovko

29.06.1996.

Elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split, 2.godina

21.

Iva (Zoran) Ćavar

27.07.1994.

Edukacijsko-rehabilitacijski Tuzla

4.godina

22.

Ivana (Marin) Radišić

20.04.1994.

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Mostar, 1. godina diplomskog studija

23.

Gabrijela (Lovre) Sušac

18.05.1994.

Teološko-katehetski institut Mostar, 1.godina diplomskog studija

24.

Anton (Milenko) Musa

30.10.1994.

Filozofski Mostar,

2.godina

25.

Dario (Ivan) Mandžo

08.02.1993.

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Mostar, 1. godina diplomskog studija

26.

David (Ivica) Ravlić

15.03.1997.

Filozofski Mostar, 2.godina

27.

Ružica (Zoran) Ćavar

13.04.1997.

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Mostar, 2. godina

28.

Željana (Miro) Pehar

27.10.1995.

Ekonomski Mostar, 3.godina

29.

Gabrijela (Kristijan) Prskalo

30.11.1996.

Zdravstvenih studija Mostar, 2.godina

 

Članak 2.


Iznos godišnje novčane pomoći po jednom studentu je 1.000,00 KM (tisuću KM) i isplatit će se studentima iz članka 1. ove odluke na tekuće račune do kraja tekuće akademske godine.

Studenti iz članka 1. Odluke su dužni u roku 7 (sedam) sedam dana od dana objavljivanja ove odluke na web stranici ili Oglasnoj ploči Općine Čitluk dostaviti Općinskoj službi za financije brojeve tekućih računa na koje će se isplatiti novčana sredstva.

 

Članak 3.

Student koji se prijavio na Javni natječaj za dodjelu novčane pomoći, a nije dobio istu, može izjaviti prigovor u roku 8 (osam) dana od dana objavljivanja ove odluke na web stranici ili Oglasnoj ploči Općine Čitluk.

Prigovor se podnosi Općinskom načelniku, a odluka donesena po prigovoru je konačna.

 

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se na oglasnoj ploči Općine Čitluk i web stranici općine Čitluk: www.citluk.ba.

 

NAČELNIK OPĆINE ČITLUK

Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Privitak:

Zapisnik o vrednovanju prijava studenata za dodjelu novčane pomoći u akademskoj 2016./2017.godini

 

 

 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537