Podadreanj: Odana po?ast ubijenim ?asnicima i do?asnicima

Ispis

podadreanj Slavljenjem sv. Mise i polaganjem vijenaca danas, na Uskrsni ponedjeljak, petorici ubijenih hrvatskih ?asnika i do?asnika iz Drugog svjetskog rata na Podadrenju je odana po?ast. Misno slavlje na Podadrenju predvodio je fra Tihomir Bazina, upnik upe sv. Stjepana Prvomu?enika ?erin, a nakon misnog slavlja vijence na spomen obiljeje poloili su predstavnici Op?ine ?itluk, Udruge Hrvatske domovinske vojske 1941.-1945., mjesne zajednice Donji Veliki Ogra?enik i Mladei OO HDZ BiH ?itluk.

Dananjim misnim slavljem obiljeena je 71. obljetnica stradanja Marka Stoji?a, Ivana Juri?i?a - ?urde, Jure Dodiga, Franje Miloa i Ivana Mili?evi?a Mili?a.

Osvr?u?i se u svojoj propovijedi na ?itanje iz Evan?elja, fra Tihomir Bazina kazao je kako su ene bile na Isusovom grobu i uvjerile se da je Isus uskrsnuo, te da su ene ono koje ?e koriste?i svoje osje?aje lake povjerovati od mukaraca koji koriste isklju?ivo razum, ali i da su vojnici koji su ?uvali Isusov grob bili potkupljeni kako bi promijenili svoj iskaz.

- I u Isusovo vrijeme novac je nekome zatvarao usta ili ih otvarao, ovisno to je bilo potrebno. Isto je i danas Bra?o i sestre, koliko je danas u svijetu prisutno ovakvih stvari? Koliki su danas optueni bez da su krivi? Koliko danas mo?ne sile i mo?nici upravljaju ovim svijetom u kojemu mi ivimo a da moda nismo ni svjesni to se doga?a Ova promjena iskaza. Ovo mnotvo novca. Ovo uvjeravanje da se neto dogodilo to se nije dogodilo, nije promijenilo Boji plan. Nije promijenilo to da se stvarno otkrije i rairi me?u narodom da je Isus uskrsnuo, da je dobro pobijedilo zlo i da je svjetlo pobijedilo tamu. Donekle u ivotu, moda, moemo skriti nekakve stvari. Ponekad u ivotu moe biti po nekakvom naem naumu koji nije ispravan, me?utim do?e trenutak, do?e vrijeme kad se sve sazna i kad se sve otkrije. I dan danas slavimo Kristovo uskrsnu?e, evo kao to se i mi danas ovdje prisje?amo onih koji su ubijeni. Moda se to htjelo skriti, zatakati i preutjeti, ali istina uvijek iza?e na vidjelo. Istina, nekad trebamo predugo ?ekati, ali upornost i strpljivost u ivotu svakoga od nas se isplatiI u Isusovo vrijeme novac je nekome zatvarao usta ili ih otvarao, ovisno to je bilo potrebno. Isto je i danas Bra?o i sestre, koliko je danas u svijetu prisutno ovakvih stvari? Koliki su danas optueni bez da su krivi? Koliko danas mo?ne sile i mo?nici upravljaju ovim svijetom u kojemu mi ivimo a da moda nismo ni svjesni to se doga?a Ova promjena iskaza. Ovo mnotvo novca. Ovo uvjeravanje da se neto dogodilo to se nije dogodilo, nije promijenilo Boji plan. Nije promijenilo to da se stvarno otkrije i rairi me?u narodom da je Isus uskrsnuo, da je dobro pobijedilo zlo i da je svjetlo pobijedilo tamu. Donekle u ivotu, moda, moemo skriti nekakve stvari. Ponekad u ivotu moe biti po nekakvom naem naumu koji nije ispravan, me?utim do?e trenutak, do?e vrijeme kad se sve sazna i kad se sve otkrije. I dan danas slavimo Kristovo uskrsnu?e, evo kao to se i mi danas ovdje prisje?amo onih koji su ubijeni. Moda se to htjelo skriti, zatakati i preutjeti, ali istina uvijek iza?e na vidjelo. Istina, nekad trebamo predugo ?ekati, ali upornost i strpljivost u ivotu svakoga od nas se isplati kazao je fra Tihomir Bazina.

Tako?er, u dijelu svoje propovijedi fra Tihomir Bazina poru?io je da se svi moramo preispitati jesmo li poput ena iz evan?elja po Mateju koje su spremne povjerovati i jesmo li spremni svjedo?iti za Isusovo uskrsnu?e, svjedo?iti istinu kakva god ona bila ili smo poput vojnika, ljudi i upravitelja koji su spremni promijeniti svoje iskaze za novce ili bilo kakve ovozemaljske blagodati. Ovisno o tome u koju skupinu pripadamo ovisi i pla?a koju ?emo primiti jednog dana, a Uskrs uvijek ostaje blagdan Isusove pobjede, ali pobjede na Isusov na?in, pobjede nakon koje se nitko ne osje?a poraen i u drugom planu.

Nakon zavretka misnog slavlja, na?elnik op?ine ?itluk Marin Radii?, predsjednik Op?inskog vije?a ?itluk Predrag Smoljan, pomo?nik na?elnika Marko Klemo, predstavnici Udruge Hrvatske domovinske vojske 1941.-1945. s podru?ja op?ine ?itluk, predstavnici mjesne zajednice Donji Veliki Ogra?enik i Mladei OO HDZ BiH ?itluk poloili su vijence kod spomen obiljeja ubijenim ?asnicima i do?asnicima.

Fotografije moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537