Eurozastupnik Alberto Cirio posjetio Me?ugorje

Ispis

cirioAlberto Cirio, zastupnik u Europskom parlamentu posjetio je Me?ugorje, gdje se susreo s na?elnikom op?ine ?itluk Marinom Radii?em i predsjednikom Op?inskog vije?a ?itluk Predragom Smoljanom. Cirio je ?lan nekoliko odbora Europskog parlamenta i bliski suradnik predsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajanija s kojim je ve? ranije posje?ivao Me?ugorje i susretao se sa ?elnim ljudima Op?ine ?itluk.

Zastupnik Alberto Cirio i novoizabrani predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani ljetos su, uz Elisabeth Morin-Chartier i Lorenza Casu, posjetili Me?ugorje i Op?inu ?itluk te su s tadanjim na?elnikom Ivom Jerki?em razgovarali o aktivnostima Op?ine ?itluk vezanim za projekte prekograni?ne suradnje.

Interreg IPA programi bili su tema i dananjeg sastanka u hotelu Lavanda, a prilikom predstavljanja op?ine ?itluk, na?elnik Marin Radii? i predsjednik OV ?itluk Predrag Smoljan, predstavili su op?inu ?itluk isti?u?i najzna?ajnije povijesne, gospodarske, religijske, drutvene i druge podatke uz posebno isticanje me?unarodne manifestacije Dani berbe gro?a, na koju su pozvali eurozastupnika Alberta Ciria i za koju je Cirio pokazao veliko zanimanje.

Alberto Cirio iza sebe ima veliko iskustvo u diplomaciji, a zanimljivo je da je u prolosti u Europskom parlamentu sura?ivao i sa sadanjim premijerom Republike Hrvatske Andrejom Plenkovi?em.

sastanak sastanak

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537