Odran regionalni sastanak posve?en reformskim procesima i prevenciji korupcije na lokalnoj razini

Ispis

sastanak Danas je u ?itluku odran regionalni sastanak gradona?elnika, na?elnika, predsjednika i tajnika op?inskih vije?a s podru?ja Hercegova?ko neretvanske upanije posve?en reformskim procesima. Misija OESS-a u BiH sastanak je organizirala imaju?i za cilj je?anje koordinacije izme?u predstavnika vlasti na temu teku?ih i planiranih reformskih prioriteta na lokalnoj razini.

Tako?er, sastanak je organiziran kako bi predstavnici lokalnih vlasti mogli razmijeniti stavove o ulozi op?inskih tijela u procesima prevencije korupcije na lokalnoj razini i prepoznavanju faktora koji mogu usporiti razvoj i implementaciju ciljeva predvi?enih reformama, kao i kako bi mogli razgovarati o prepoznavanju problema i njihovom otklanjanju.

Na po?etku sastanka dobrodolicu sudionicima sastanka poeljeli su na?elnik op?ine ?itluk Marin Radii? i predsjednik Op?inskog vije?a ?itluk Predrag Smoljan. Na?elnik op?ine ?itluk u svom je izlaganju istaknuo odli?nu suradnju s Misijom OESS-a u BiH i naglasio da uspjenu suradnju o?ekuje i u budu?nosti.

Dobrodolicu predstavnicima lokalnih vlasti na sastanku u ?itluku poeljela je i Aida Premilovac, slubenica iz Odjela za demokratsko upravljanje Misije OESS-a BiH, koja je uz dobrodolicu s okupljenima razmotrila nacrt dnevnog reda. Nakon usvajanja predloenog dnevnog reda razgovarano je o prioritetima Misije OESS-a u BiH u sferi demokratskog upravljanja u 2017. godini, reformskim procesima u HN, Strategiji za borbu protiv korupcije u HN te su razmotrene druge teme od zajedni?kog interesa.

Misija OESS-a u BiH na dananji sastanak pozvala je predstavnike izvrnih i zakonodavnih vlasti op?ina: ?apljina, ?itluk, Jablanica, Konjic, Mostar, Neum, Prozor-Rama, Ravno i Stolac, kao i predstavnike Vlade HN, tim za pra?enje provedbe Strategije za borbu protiv korupcije u HN i predstavnike Saveza op?ine i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Fotgaleriju moete pogeldati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537