Mons. Hoser: Moete re?i cijelom svijetu da se u Me?ugorju nalazi svjetlo

Ispis

konferencija Posebni izaslanik Pape Franje za upu Me?ugorje, mons. Henryk Hoser odrao je danas u Me?ugorju konferenciju za novinare. U pratnji provincijala Hercegova?ke franjeva?ke provincije dr. fra Miljenka teke i upnike upe sv. Jakova fra Marinka akote, mons. Henryk Hoser s novinarima je podijelio svoje prve dojmove o Me?ugorju i odgovarao na pitanja novinara iz nekoliko drava.

Na po?etku svog obra?anja novinarima mons. Henryk Hoser ponovio je da je njegovo poslanje isklju?ivo pastoralnog karaktera, te da je to u prvom redu upoznavanje sa stanjem i potrebama hodo?asnika i pastorala u Me?ugorju.

- Ovo je moj prvi dolazak u Me?ugorje. Nisam znao kakvo je stanje ovdje, ali sam znao da je rije? o mjestu gdje se doga?aju me?unarodna hodo?a?a izjavio je mons. Henryk Hoser.

Procjene vane za budu?i razvoj mjesta

Nastavljaju?i svoje izlaganje poljski nadbiskup govorio je o svojim dojmovima, te se osvrnuo na neke od ?injenica i podataka vezanih uz upu Me?ugorje.

- Me?ugorje nekada nije bilo poznato u svijetu. To je bilo malo mjesto izme?u dva brda, to je zna?enje imena Me?ugorje. Sad je Me?ugorje poznato u cijelom svijetu i treba znati da hodo?asnici ovdje dolaze iz 80-ak zemalja. to se ti?e zna?enja ovog mjesta moemo ga usporediti sa drugim mjestima, ako kaemo da u Me?ugorje godinje dolazi oko 2,5 milijuna hodo?asnika, u Lourdes dolazi 6 milijuna, ali Lourdes postoji ve? vie od 150 godina. Me?ugorje je staro tek 36 godina. To je vrijeme da se u?ini prva bilanca, prve procjene i to je vano za budu?i razvoj ovoga mjesta kazao je mons. Hoser.

Kao jedan od razloga dolaska hodo?asnika u me?ugorje mons. Hoser vidi u ?injenici da hodo?asnici u Me?ugorju pronalaze prostor za duboku duhovnost, a istaknuo je i veliki broj osoba koje su osjetile poziv da postanu sve?enici i redovnici upravo u Me?ugorju.

- Sa vjerskog stajalita Me?ugorje je vrlo plodna zemlja. Tijekom proteklih godina zabiljeili smo 610 sve?eni?kih i redovni?kih zvanja koja su potaknuta Me?ugorjem. Najvie ih je iz Italije, Sjedinjenih Ameri?kih Drava i Njema?ke. Kada smo svjesni krize zvanja u tim starim zemljama gdje je kr?anstvo postoji 1000 i vie godina, onda vidimo da je to neto novo i neto to nas doista moe duboko ganuti objasnio je mons. Hoser i ponovio da ga se u Me?ugorju posebno dojmio broj ljudi koji dolaze kako bi se ispovjedili.

Mons. Henryk Hoser: Ovamo ljudi dolaze na izvor

- Ljudi u svetitu primaju ono to nemaju kod ku?e. U mnogim naim starim kr?anskim zemljama individualna ispovijed vie ne postoji. U mnogim zemljama ne postoji klanjanje pred Presvetim. U mnogim zemljama se vie ne pozna Krini put, ne mole se krunice... Takvo sasuivanje sakralnog prostora jasno da vodi do krize vjere. Ovamo ljudi dolaze na izvor. Ovdje tae svoju e?, e? za Bogom i e? za svetim, otkrivaju molitvu i sve se to naravno doga?a i uz pomo? Blaene Djevice Marije - kazao je mons. Hoser.

Tako?er, mons. Henryk Hoser pojasnio je da prilikom procjene doga?anja u Me?ugorju, mjestu u kojem je od 1986. godine podijeljeno 37 milijuna pri?esti i koje je od 1981. godine posjetio vrlo vjerojatno broj hodo?asnika koji nadmauje broj podijeljenih pri?esti, treba posebno u razmatranje uzeti upu, hodo?asnike koji je posje?uju, ali i humanitarne aktivnosti i zajednice koje su nastale u Me?ugorju ili su kao ve? formirane proirile svoje djelovanje i na ovu upu.

Govore?i o ovom posljednjem, mons. Hoser je posebno istaknuo Maj?ino selo, zajednice za lije?enje od razli?itih vrsta ovisnosti, ku?u za duhovne vjebe, hodo?a?a i seminare koji se redovito odravaju u Me?ugorju.

- Dragi prijatelji, vi biste trebali biti nositelji radosne vijesti. Moete re?i cijelom svijetu da se u Me?ugorju ponovno nalazi svjetlo. Potrebne su nam te to?ke svjetlosti u dananjem svijetu koji upada u tamu. Isto tako vam preporu?am, elim vam da se upiete na neki od seminara ovdje u Me?ugorju i da otkrijete neto o ?emu ni ne sanjate poru?io je mons. Hoser.

Odgovaraju?i na novinarska pitanja o autenti?nosti ukazanja, mons. Hoser je kazao:

- Suzdravam se od svojega suda jer to je posao komisije kardinala Ruinija...Kao i vi, i ja u kona?nici o?ekujem kona?nu odluku Komisije i naravno Svetog oca.

Uz izre?eno mons. Hoser je pozvao na strpljenje i pojasnio da to je ukazanje sloenije to je potrebno i vie vremena da se potvrdi njegova autenti?nost.

Sukladno predvi?anjima mons. Henryk Hoser svoje poslanje u Me?ugorju trebao bi zavriti do kraja nadolaze?eg ljeta.

Fotogaleriju moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537