Obavijest poljoprivrednim proizvo?a?ima

Ispis

obavijest Ministar poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede HN, je dana 30.3.2017. donio Naputak o na?inu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prera?iva?koj proizvodnji za 2017. godinu.

Naputkom su utvr?eni op?i i posebni uvjeti za ostvarenje upanijske nov?ane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, postupak i rokovi za ostvarenje nov?ane potpore, kao i potrebita dokumentacija i obrasci.

Naputak i Odluku moete pro?itati na linkovima:

- Naputak o na?inu i uvjetima za ostvarenje potpora

- Odluka o usvajanju Programa utroka nov?anih sredstava za nov?ane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prera?iva?koj proizvodnji s kriterijima raspodjele sredstava poticaj za poljoprivredu utvr?enih prora?unom HN za 2017. godine


 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537