Najavljujemo 5. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Ispis

najava Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 5. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 30. ožujka (četvrtak) u 12,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 5. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1.    Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa četvrte sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2.    Pitanja vijećnika;

3.    Izvješća o radu za 2016. godinu:
- Gradska ljekarna Čitluk;
- Centar za socijalni rad Čitluk;

4.    Prijedlog odluke o usvajanju ostvarenja Proračuna općine Čitluk u 2016. godini;

5.    Prijedlozi akata o imenovanjima članova:
- Odbora za Kodeks ponašanja izabranih predstavnika - vijećnika u Općinskom  vijeću Čitluk;
- Odbora za nadzor nad realizacijom Strategije razvitka općine Čitluk;

6.    Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o uvjetima, načinu i visini pristojbe za priključenje na javnu kanalizaciju;

7.    Prijedlog odluke o besplatnom prijevozu učenika osnovnih škola na području općine Čitluk;

8.    Prijedlog plana aktivnosti borbe protiv korupcije u općini Čitluk 2017 – 2021;

9.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknada za vijećnike Općinskog vijeća Čitluk;

10.    Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec

 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537