Javni natje?aj za izbor i imenovanje ravnatelja Kulturno-informativnog centra ?itluk

Ispis

Na temelju ?lanaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 12/03, 34/03 i 65/13), ?lanka 15. Statuta Kulturno-informativnog centra ?itluk i Odluke Upravnog vije?a Kulturno-informativnog centra ?itluk broj: 15/17 od 03. oujka 2017. godine, Upravno vije?e Kulturno-informativnog centra ?itluk dana 10. oujka 2017. godine raspisuje


JAVNI NATJE?AJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA KULTURNO-INFORMATIVNOG CENTRA ?ITLUK

Tekst natje?aja moete pro?itati OVDJE.
 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537