Odrana 11. skuptina Stolnoteniskog kluba "Brotnjo" iz ?itluka

Ispis

skuptina Jedanaesta redovna izvjetajna skuptina Stolnoteniskog kluba "Brotnjo" iz ?itluka odrana je u petak, 3. oujka 2017. godine u prostorijama Stolnoteniskog kluba "Brotnjo" na Barama u ?itluku s po?etkom u 19.30 sati. Skuptini je od pozvana 23 nazo?ilo 19 ?lanova koji su u obimnom dnevnom redu raspravljali o aktivnostima kluba u protekloj godini kao i predstoje?im planovima i aktivnostima kluba u narednom periodu.

Skuptini su osim uprave, tajnika i ?lanova kluba bili prisutni i na?elnik op?ine ?itluk Marin Radii?, predsjednik Op?inskog vije?a ?itluk Predrag Smoljan i Milorad Prusina ispred portskog saveza Brotnjo iz ?itluka.

Predsjednik kluba Dragan akota podnio je izvje?e o radu za 2016. godinu, Tihomir Zovak financijsko izvje?e za prolu godinu dok se u nastavku zasjedanja vodila opirna rasprava o planovima i aktivnostima za teku?u godinu s posebnim osvrtom na nastupe Stolnoteniskog kluba "Brotnjo" u Prvoj Federalnoj ligi Bosne i Hercegovine kao i planovima povodom organizacije tradicionalnog me?unarodnog stolnoteniskog turnira "Brotnjo Open" povodom proslave dana op?ine ?itluk. Predsjednik kluba Dragan akota zahvalio se predstavnicima op?ine ?itluk kao i predstavniku portskog saveza Brotnjo na podrci u svakom smislu.

Nakon odrane skuptine kluba nastavljeno je druenje uz prigodnu ve?eru, objavljeno je na web stranici STK Brotnjo.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537