Godinja skuptina Humanitarne udruge Fra Didak Bunti? 7. oujka u ?erinu

Ispis

najavaGodinja skuptina Humanitarne udruge Fra Didak Bunti? odrat ?e se u utorak, 7. oujka 2017. godine, u ?erinu. Humanitarna udruga fra Didak Bunti? pomae bolesnicima na prostoru Brotnja i ire, iznajmljuju?i besplatno razna pomagala za bolesnike. Udruzi u njenom djelovanju pomau dobri i spremni ljudi, a jedan od na?in pomaganja jest i uplata godinje ?lanarine.


Svi zainteresirani uplatu ?lanarine mo?i ?e izvriti na godinjoj skuptini Udruge, za koju je utvr?en sljede?i program:

18.00 - okupljanje ?lanova i simpatizera Udruge;
- upla?ivanje godinje ?lanarine;
- u?lanjivanje novih ?lanova u Udrugu;
19.00 - sveta misa za sve ?lanove i dobro?initelje, te za sve pokojne ?lanove;
19.45 - Godinje izvje?e ?lanovima o radu Udruge.

- Zahvaljuju?i vama, dobrim ljudima, mnogi bolesnici osjetili su da mi postojimo jer smo im svojim djelovanjem olakali boli. Budite i dalje s nama dio velike obitelji ljubavi i dobrotvorstva po primjeru fra Didaka Bunti?a, naeg velikog i slavnog uzora kojega pokuavamo pomalo nasljedovati u dobroti i brizi za siromane poru?io je fra Miljenko Mika Stoji?, predsjednik Udruge, u pozivu na godinju skuptinu.

Tako?er, uz zahvalu svima na dosadanjoj suradnji predsjednik HU Fra Didak Bunti? posebice je istaknuo Udrugu Kap Ljubavi Tomislavgrad, Udrugu fra Mladen Hrka? iroki Brijeg i Humanitarnu organizaciju Me?ugorje Mir.
 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537