Donatorska ve?er s aukcijom slika za Udrugu fra Slavko Barbari? iz Me?ugorja

Ispis

aukcija slikaU okviru programa znanstveno-stru?nog skupa s me?unarodnim sudjelovanjem Hrvati BiH nositelji europskih vrijednosti?, koji ?e se odrati 16. i 17. oujka 2017. godine u Neumu, u organizaciji Ureda hrvatskoga ?lana Predsjednitva BiH prof. dr. sc. Dragana ?ovi?a, odrat ?e se i donatorska ve?er s aukcijom slika ivu?ih hrvatskih umjetnika.

Svrha ove donatorske ve?eri je prikupljanje sredstava koja ?e biti darovana Udruzi fra Slavko Barbari? iz Me?ugorja. Ova udruga ve? 26 godina, materijalno i duhovno, skrbi za mlade talentirane i materijalno ugroene studente. U proteklom periodu Udruga je stipendirala 1.640 nadarenih studenata i podijelila 2.749 jednokratnih potpora siromanim studentima.

Osnivanje ovakve udruge na ovim prostorima proizalo je iz velike potrebe jer se izdvajaju jako mala sredstva za stipendiranje studenata, a neuposlenost je tako velika da studenti teko mogu prona?i dodatni posao kao izvor primanja.

Zbog svega toga mnogi studenti su prekinuli ili bitno usporili svoj studij, a nemali broj njih se iseljava u druge zemlje. Materijalna potpora nadarenim studentima u isto vrijeme zna?i i moralnu potporu jer studenti osjete da netko brine za njih i razumije njihove poteko?e.

Mnogi bivi stipendisti Udruge postigli su zna?ajne uspjehe u svome daljnjem obrazovanju i radu, tako da me?u njima ima mnogo sveu?ilinih profesora, lije?nika specijalista, uspjenih glazbenika, redatelja i glumaca. Hrvatski teniski reprezentativci, Ivan Dodig i Marin ?ili?, tako?er su bili korisnici ove stipendije.

Ove ?injenice obvezuju nas i upu?uju da se to vie angairamo u radu Udruge i na taj na?in pomognemo to ve?em broju studenata da svoj studij privedu kraju. Godinja stipendija za nadarenog studenta iznosi 1.000,00 KM, a jednokratna pomo? za siromane studente 500,00 KM. Svjesni smo da je to zaista samo dio njihovih potreba, ali isto tako i ?injenice da mnogi od njih bez nae potpore ne bi mogli akademsku godinu privesti kraju.

elimo zahvaliti svima koji ?e kupnjom umjetni?kih dijela podrati ovu humanitarnu akciju.

Umjetni?ka djela koja ?e biti ponu?ena na aukciji moete pogledati na ovom linku.

Brotnjo.info

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537