Knjigom 100 najzna?ajnijih Hrvatica i Hrvata ispri?ana je hrvatska povijest

Ispis

itoupljani upe Me?ugorje, Brotnjaci, brojni sve?enici i ostali gosti svjedo?ili su sino? u Me?ugorju predstavljanju knjige 100 najzna?ajnijih Hrvatica i Hrvata autora fra imuna ite ?ori?a. Knjigu hercegova?kog franjevca, misionara u vicarskoj, knjievnika, psihologa i kantautora ?itateljskoj publici predstavili su msgr. dr. sc. Mile Bogovi?, biskup u miru, prof. dr. Ante Been i sam autor.

- U ovoj knjizi je kroz 100 najzna?ajnijih Hrvata i Hrvatica ispri?ana hrvatska nacionalna i vjerska povijest. Uz njih se u knjizi spominje jo oko 1000 zna?ajnih ljudi. Oduevljenje je kad radite na tome i vidite koliko ima zna?ajnih ljudi u naem narodu... Uvijek postoji problem koga staviti a koga ne kada idemo na stotinu zna?ajnih osoba, ali sje?am se da smo se biskup Bogovi?, akademik Jel?i? i ja prili?no slagali do 92-93, zadnjih 6-7 bilo je kao da otkidate od sebe kazao je fra imun ito ?ori?.

Fra itina knjiga jako je zna?ajna i zbog ?injenice da je hrvatska povijest bila ?esto krivo interpretirana, te da se o brojnim hrvatskim velikanima iz vie razloga nije govorilo. Primijetio je to i msgr. dr. sc. Mile Bogovi? i o knjizi rekao:
- Nedostaje nam hrvatska povijest bez diktata i cenzure bilo iz Be?a, bilo iz Budimpete, bilo iz Beograda; povijest pisana bez kolonijalnog i podani?kog mentaliteta prema gospodarima, povijest pisana u slobodi i za slobodni hrvatski narod... Fra ito je sagledao tu povijest i iz naroda kojemu pripada i sa strane, jer dugo ivi u inozemstvu pa je mogao dobro primijetiti i opisati najplodnije izdanke toga naeg rasta od stolje?a sedmog.

Knjiga kao mjerilo op?e obrazovanosti

Biskup Bogovi? jako vanom ocijenio je i suradnju autora koji istoj temi pristupaju na razli?ite na?ine, ali s istim ciljem. Jedan od njih je zasigurno i prof. dr. Ante Been koji je ocijenio kome je namijenjena knjiga 100 najzna?ajnijih Hrvatica i Hrvata.

- Ova knjiga je zapravo, na neki na?in, mjerilo op?e obrazovanosti svakog Hrvata. Ne morate vi sad znati sve podatke i detalje o pojedincu, ali znajte ime i prezime, da ste za njega ?uli, znajte to je bio i dvije re?enice o tome po ?emu je zasluan za hrvatsku povijest i hrvatski narod i vi imate nekakav minimum op?eg obrazovanja o osobama koje su stvarale nau povijest. Tako?er, moramo misliti na nove narataje koji dolaze te i njih u tom smislu moramo upoznati sa stoernim ljudima nae povijesti poru?io je prof. dr. Ante Been govore?i o zna?aju knjige i kome je ona namijenjene.

Iz hrvatske povijesti moemo jako puno nau?iti

Prof. dr. Been posebno je istaknuo da knjiga poput sino? predstavljene knjige i osobe koje ona predstavlja moraju biti uklju?ene u obrazovni sustav, na to je biskup Bogovi? dodao kako bi 100 velikana iz knjige ustvari trebalo dobiti isto toliko filmskih scenarija.

- Iz hrvatske povijesti moemo jako puno nau?iti i to ova knjiga govori na svakoj svojoj stranici, a to je bila i itina nakana zaklju?io je biskup Bogovi?.

Sve povijesne osobe iz fra imunove knjige imaju vie zajedni?kih osobina, a sam autor ocijenio je dvije najvanije.

- Osobe iz ove knjige nisu se sramile nadahnjivati drugima. Imaju jedu skromnost da u?e od djeteta. Od svakog se moe neto nau?iti. I drugo, osobe iz ove knjige nadahnjuju druge. Ne moete mirno pro?i ni pokraj jednoga. To mi se ?ini kao najzna?ajnije za nas sve: da se nadahnjujemo od drugih i prenosimo to na druge poru?io je fra imun ito ?ori?.

Osoba koja zasigurno nadahnjuje mnoge i koju su nadahnjivali drugi je fra Didak Bunti?, no fra Didak nije na popisu 100 najzna?ajnijih osoba. Na pitanje voditeljice Sanje Pehar zato je to tako, fra imun ito ?ori? je rekao kako je fra Didak Bunti? bio u nacrtu, no da, uzimaju?i u obzir zastupljenost svih vremenskih razdoblja i razli?itih drutvenih podru?ja, fra Didak u kona?nici ipak nije uvrten u knjigu unato? svim svojim neospornim zaslugama.

Ipak, to ne zna?i da ja fra ito zanemario rad na otkrivanju nepoznatih detalja iz ivota velikog fra Didaka Bunti?a i promicanju slave o ovom velikanu na sli?an na?in kako to rade brojni koji su nastavili put koji je zapo?eo fra Marinko akota pokre?u?i manifestaciju posve?enu upravo fra Didaku Bunti?u.

Fra imun ito ?ori? tako je i sino? publici predstavio dio pjesme iz mjuzikla u nastajanju koji u lijepim i skladnim stihovima sluateljima donosi mudre poruke koje je fra Didak uputio djeci prilikom dodjele diploma. Spomenuta pjesma jo nije snimljena i jo nije izvo?ena, tako da je sino? mali dio ove pjesme koja poru?uje da i pobjede mogu biti porazi ako se obraz pogazi, imao svoje predpremijerno izvo?enje.

Uz fra imuna itu ?ori?a u glazbenom dijelu sino?njeg programa nastupila je klapa Bratovtina.

Fotogaleriju moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537