Obavijest o auriranjima podataka u registru poljoprivrednih gospodarstava i klijenata u 2017. godini

Ispis

obavijest Ovim putem obavjetavamo poljoprivredne proizvo?a?e, fizi?ke i pravne osobe s podru?ja op?ine ?itluka, koji su kod nadlene slube u op?ini ?itluk, upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG) i registar klijenata (RK) da su odredbama Pravilnika o upisu u Registar (Slubene novine FBiH broj:42/08) obvezni aurirati podatke u Registru.

Rok za auriranje podataka je do 31. oujka 2017. godine.

U konkretnom slu?aju navedeno zna?i da su poljoprivredni proizvo?a?i obvezni aurirati podatke poljoprivrednih kultura na zemljitu kao i brojno stanje stoke po vrstama, te ostale podatke koji se vode u Registru bez obzira je li na gospodarstvu bilo promjena ili ne.

Prijave auriranja se vre kod Slube za gospodarstvo op?ine ?itluk - zgrada op?ine ?itluk ured br. 10.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na kontakt telefon broj 036/640-577, svakog radnog dana u vremenu od 07-15.00 sati.

OP?INA ?ITLUK
SLUBA ZA GOSPODARSTVO

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537