Održana 3. sjednica Općinskog vijeća Čitluk

Ispis

vijeće U Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra jučer je održana 3. sjednica Općinskog vijeća Čitluk. Vijećnici OV Čitluk na jučerašnjoj sjednici usvojili su Izvješće o radu Općinskog vijeća Čitluk za 2016. godinu, te Programa rada Općinskog vijeća Čitluk za 2017. godinu. Također, vijećnici su na 3. sjednici potvrdili rješenje kojim se imenuje Javna pravobraniteljica općine Čitluk, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana za urbano područje naseljenih mjesta Međugorje i Bijakovići, kao i Prijedlog odluke o usvajanju Prostorne osnove Urbanističkog plana za urbano područje naseljenih mjesta Međugorje i Bijakovići.

Na jučerašnjoj sjednici imenovani su članovi Savjeta plana za stručno praćenje i usmjeravanje izrade izmjena i dopuna Regulacijskog plana „Bare 1“. Uz ovo imenovanje Općinsko vijeće Čitluk jučer je također imenovalo članove Upravnog vijeća Doma zdravlja Čitluk.

Općinsko vijeće Čitluk je u 2016. godini donijelo ukupno 168 akta iz nadležnosti ovog predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Vijećnici su donijeli Program rada Vijeća za 2016. godinu, 119 odluka, 26 rješenja te 22 zaključaka, a izvješće o radu za proteklu godinu usvojeno je jednoglasno, nakon čega je usvojen i Program rada Vijeća za 2017. godinu.

Vijećnici Općinskog vijeća Čitluk na jučerašnjoj sjednici jednoglasno su donijeli odluku kojom se potvrđuje rješenje o imenovanju diplomirane pravnice Mladenke Stojić na dužnost Javnog pravobranitelja općine Čitluk. Uz imenovanje Javne pravobraniteljice općine Čitluk, na 3. sjednici OV Čitluk imenovan je Upravni odbor  Doma zdravlja Čitluk i članovi Savjeta plana za stručno praćenje i usmjeravanje izrade izmjena i dopuna Regulacijskog plana „Bare 1“.

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana za urbano područje naseljenih mjesta Međugorje i Bijakovići, te Odluku o usvajanju Prostorne osnove Urbanističkog plana za urbano područje naseljenih mjesta Međugorje i Bijakovići, vijećnici Općinskog vijeća Čitluk usvojili su nakon obrazlaganja potrebe za donošenje ovakvih odluka od strane Vesne Vasilj, pomoćnice načelnika iz Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, gospođe Nade Komadina kao predstavnika izrađivača plana, i provedene opsežne rasprave.

Općinsko vijeće Čitluk jučer je također dalo suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku i riješilo pitanja ispred Službe za gospodarstvo i Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537