Javni natječaj za izbor i imenovanje članova tijela upravljanja javnih ustanova kojima je Općina Čitluk osnivač

Ispis

Na temelju članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i članka 112. Statuta općine Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj 2/08, 6/08 i 3/13), Općinski načelnik raspisuje

 

J A V N I    N A T J E Č A J
ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA TIJELA UPRAVLJANJA JAVNIH USTANOVA KOJIMA JE OPĆINA ČITLUK OSNIVAČ

Cijeli tekst natječaja dostupan je na ovom linku
 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537