Na?elnik Radii? razgovarao s pripadnicima HGSS ?itluk Me?ugorje

Ispis

sastanak Marin Radii?, na?elnik op?ine ?itluk, uprili?io je danas u svom uredu prijem za pripadnike HGSS ?itluk Me?ugorje. Na dananjem sastanku na?elnik Radii? i pripadnici HGSS ?itluk Me?ugorje razgovarali su o radu stanice koja od svog osnutka ulae velike ljudske i materijalne napore u spaavanje unesre?enih i nestalih osoba, ali i o svim ostalim aktivnostima ove neprofitne i nevladine udruge.

U ugodnom razgovoru pripadnici HGSS ?itluk Me?ugorje upoznali su na?elnika Radii?a sa svojim radom i primjerima funkcioniranja stanica gorske slube spaavanja koje su uspjele svoje potrebe rijeiti na sustavan na?in, na to je na?elnik op?ine ?itluk Marin Radii? obe?ao da ?e razgovarati s predstavnicima vlasti u mjestima koja imaju rijeeno ovo pitanje i na temelju njihovih iskustava traiti rjeenje za pruanje pomo?i radu stanice HGSS ?itluk Me?ugorje.

Budu?i da je zbog nedavnog kvara na vozilu HGSS ?itluk Me?ugorje u ovom trenutku bez vozila koje bi sluilo Stanici za izlazaka na potrage, prijevoz unesre?enih, vjebe i sve ostale aktivnosti kojima se bavi jedna stanica gorske slube spaavanja, na sastanku je razgovarano i o ovom problemu, no naglasak sastanka ipak je bio na mogu?nostima iznalaenja sustavnog i trajnog rjeenja za djelovanje stanice koja na godinjoj razini ima vie od stotinu intervencija i kojoj, uvidjevi vrijednost i plemenitost njenog djelovanja, pristupaju novi ?lanovi koji ?e nakon prolaska propisane obuke biti spremni pomo?i unesre?enima.

Do nabave vozila potrebnog za djelovanja HGSS ?itluk Me?ugorje rad Stanice je zna?ajno otean i iziskuje mnogo vie vremena za organizaciju odlaska na teren. Odlazak na jednu intervenciju od kada je Stanica bez svog slubenog vozila organiziran je u suradnji s Civilnom zatitom ?itluk, no budu?i da je vrijeme jedan od najvanijih faktora u spaavanju Stanici je neophodno vozilo u ?ijoj nabavi mogu sudjelovati svi, i to uplatom na iro ra?un broj 306 000 2765 442810 otvoren kod ADDIKO BANKE, za uplate iz inozemstva IBAN : BA393060002765446884, SWIFT: HAABBA22.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537