''Pokaimo Nikoli da nije sam'' srednjokolci u humanitarnoj akciji prikupili 2200 KM

Ispis

nikola ragu Vije?e u?enika Srednje kole dr.fra Slavka Barbari?a ?itluk pod vodstvom pedagoginje Doris Vlai? je pokrenulo humanitarnu akciju ''Pokaimo Nikoli da nije sam''. Humanitarna akcija ujedinila je najve?i broj odjeljenja Srednje kole dr. fra Slavka Barbari?a, a u akciji je prikupljeno 2200 KM.


Hvala svim u?enicima nae kole i njihovim roditeljima. Hvala djelatnicima kole i svima koji su sudjelovali u ovoj humanitarnoj akciji i pokazali Nikoli da nije sam! poru?ili su iz Srednje kole dr. fra Slavka Barbari?a.

Ina?e, kako bi se prikupio to ve?i iznos za pomo? u lije?enju Nikole Ragua otvoren je i humanitarni broj u BiH: 092 890 824. Tako?er novac je mogu?e i uplatiti na iro-ra?un. Svi koji to ele, uplatu mogu izvriti na ime oca Pave Ragua, s naznakom za pomo? Nikoli Raguu, koji ima otvoren transakcijski ra?un br. 3381002528926889, poziv na broj 45406134000 kod UniCredit Bank d.d.

Ili devizni ra?un:
SWIFT: UNCRBA22, IBAN: BA39 3381 3028 4426 3495, POZIV NA BROJ: 45406134101 na adresu Ortije 52.

Nije stvar u tome koliko mnogo dajemo, nego sa koliko ljubavi dajemo.
Majka Tereza

foto:screenshot

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537