Odran tradicionalni prijem za upnike Bro?anskog dekanata

Ispis

prijem Na?elnik op?ine ?itluk Marin Radii? i predsjednik Op?inskog vije?a ?itluk Predrag Smoljan uprili?ili su danas tradicionalni prijem za upnike Bro?anskog dekanata u dvorani za sastanke Op?ine ?itluk. Dananjem prijemu nazo?ili su: don ?uro Bender, dekan Bro?anskog dekanata i upnik upe sv. Ivana Krstitelja - Gradina, fra Nikola Rosan?i?, upnik upe Gradni?i, fra Miro ego, upnik upe Krista Kralja - ?itluk, fra Tihomir Bazina, upnik upe sv. Stjepana Prvomu?enika ?erin, don Ivan Turudi?, upnik upe sv. Ante Plo?e - Tep?i?i i fra Marinko akota, upnik upe sv. Jakova Me?ugorje.

Op?inski ?elnici i upnici est upa Bro?anskog dekanata na prijemu su razgovarali o trenutnom stanju u gospodarskom, kulturnom, drutvenom i ostalim podru?jima ivota, a poseban naglasak stavljen je na mogu?nost suradnje u rjeavanju zajedni?kih problema.

Tradicionalni prijem za upnike upa u Bro?anskom dekanatu organizira se na po?etku svake godine kako bi op?inski ?elnici u razgovoru sa upnicima razmijenili informacije te kako bi se dogovorile zajedni?ke aktivnosti na dobrobit itelja op?ine ?itluk.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537